Prohlášení o ochraně dat ve firmě Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG

1. Rozsah platnosti, odpovědná osoba, osoba pověřená ochranou dat, význam pojmů

1.1 Předložené prohlášení o ochraně dat informuje o tom, jak a jaká osobní data my, tj. společnost Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG, zpracováváme, když navštívíte naše webové stránky nebo prezentace na sociálních médiích (Facebook, Instagram, YouTube).

1.2 Společnost

Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG
Baind 20
DE - 88147 Achberg
Německo
Telefon: +49 (0) 8380 98335 - 0
E-mail: info@achberg.com

je odpovědná osoba podle čl. 4 č. 7 základního nařízení EU pro ochranu dat (DS-GVO) za zpracování osobních dat podle prohlášení o ochraně osobních dat (srov. také naši Tiráž).

Na naše prezentace na sociálních médiích se vztahují jiné požadavky; zde jsme v určitých věcech odpovědni společně s provozovatelem platformy sociálních médií. Další informace k této věci jsou v bodu 5.

Náš pověřenec ochrany dat je:

právní zástupce Dr. Florian Deusch, odborný právník v oblasti IT práva, advokátní kancelář Dr. Gretter;
externí pověřenec ochrany dat (certifikovaný dle TÜV a udis gGmbH - Ulmer Akademie für Datenschutz und Datensicherheit gGmbH).

Pověřence ochrany dat můžete kontaktovat následovně:

Anwaltskanzlei Dr. Gretter
Eisenbahnstraße 41
88212 Ravensburg
E-mail: datenschutz@gretter-rae.de

Je současně pověřencem ochrany dat u společnosti Siloanlagen Achberg Verwaltung GmbH.

1.3 Osobní data jsou všechna data, která se vztahují k vám osobně, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, informace o použití našich webových stránek (k tomu viz bod 2).
Zpracování je jakékoli zacházení související s osobními daty. Zpracování jsou například sběr, evidování, organizování, třídění, ukládání, úprava nebo změna, načítání, vyvolávání, použití, zveřejnění předáním, rozšiřování nebo jiná forma poskytnutí, dolaďování nebo slučování, omezení, mazání nebo likvidace osobních dat.

2. Zpracování osobních dat

2. 1 Zpracování osobních dat při návštěvě našich webových stránek nebo při kontaktování e-mailem; účel a právní podklad

2.1.1 Informativní použití našich webových stránek

Při pouze informativním použití webových stránek, i když se neregistrujete nebo nám jinak nepředáte informace, získáme pouze osobní data, která váš prohlížeč předá našemu serveru. Pokud chcete prohlížet naše webové stránky, získáme následující data:

 • IP adresa,
 • datum a čas požadavku,
 • časový rozdíl dané časové zóny vůči greenwichskému hlavnímu času (GMT),
 • obsah požadavku (konkrétní stránka),
 • stav přístupu/stavový kód HTTP,
 • pokaždé přenesené množství dat,
 • webová stránka, ze které pochází požadavek,
 • prohlížeč,
 • operační systém a jeho plocha,
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Účel a právní podklad
Účel zpracování těchto dat je ten, abychom vám zobrazili naše webové stránky a zaručili stabilitu a bezpečnost. Právním podkladem je čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. f) zákona DS-GVO. Podle tohoto zákona je zpracování osobních dat pro ochranu našich zákonných zájmů dovolené, pokud to nenarušuje zájmy a základní práva příslušných osob.
Tato osobní data se ukládají jen po dobu trvání vaší návštěvy našich webových stránek.

2.1.2 Kontaktování e-mailem nebo kontaktním formulářem na našich webových stránkách

Když nás kontaktujete e-mailem nebo na kontaktním formuláři, ukládáme data, která nám sdělíte (vaše e-mailová adresa, případně vaše jméno a telefonní číslo), za tím účelem, abychom zodpověděli vaše otázky. Data získaná v této souvislosti mažeme, pokud není jejich uložení již potřeba, nebo omezujeme jejich zpracování, pokud existuje zákonná povinnost je uchovávat. Zákonný podklad pro takové zpracování je čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. f) zákona DS-GVO, kromě toho, že existuje zákonná povinnost uchovávat data, přičemž zákonným podkladem pro ukládání je čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. c) zákona DS-GVO; podle tohoto zákona je zpracování dat oprávněné, pokud je potřeba ke splnění zákonné povinnosti.

2.1.3 Soubory cookie

a) Kromě dříve uvedených dat se na vašem počítači, při vašem použití našich webových stránek, ukládají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají na pevný disk používaný vaším prohlížečem a prostřednictvím kterých může ten, kdo soubor cookie vytvořil (zde: my), zpětně získávat určité informace. Soubory cookie nemohou spouštět žádné programy ani přenášet do vašeho počítače viry. Jejich účelem je, aby internetová prezentace byla celkové uživatelsky přívětivá a efektivní. Zákonným podkladem je vždy váš kdykoli odvolatelný souhlas podle čl. 6 odstavce (1) věta 1 písm. a) zákona DS-GVO, který jste udělili na začátku své návštěvy naší webové prezentace (pro nepodstatné soubory cookie) příp. čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. f) zákona DS-GVO (pro podstatné soubory cookie, bez kterých nelze spustit naše webové stránky).

b) Tyto webové stránky používají následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny následovně:

 • Tranzientní soubory cookie (k tomu a)
 • Perzistentní soubory cookie (k tomu b) 

aa) Tranzientní soubory cookie se automaticky vymažou, když zavřete prohlížeč. Patří k nim zvláště soubory cookie pro danou relaci. Ukládají takzvané ID relace, pomocí něhož lze různé požadavky vašeho prohlížeče přiřadit do jedné relace. Tím lze rozpoznat váš počítač, když se vrátíte na naše webové stránky. Soubory cookie dané relace se vymažou, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

bb) Perzistentní soubory cookie se vymažou po námi zadané době, která se může lišit podle daného souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli vymazat v bezpečnostních nastavení svého prohlížeče. Jejich vymazáním současně odvoláte svůj souhlas se zpracováním příslušných souborů cookie.

c) Můžete konfigurovat nastavení svého prohlížeče podle svých přání a například odmítat soubory cookie od třetích stran nebo všechny soubory cookie. Pamatujte však na to, že v takovém případě je možné, že nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.


Vaše nastavení pro soubory cookie pro naše webové stránky můžete kdykoli zkontrolovat/přizpůsobit na tomto odkazu:

2.2 Uchazečská data

2.2.1 O osobách, které prostřednictvím uchazečských formulářů na našich webových stránkách nebo jinak se budou ucházet o pracovní poměr, zpracováváme následující data:

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo (je-li udáno) a uchazečská data nám sdělená.

2.2.2 Kromě samostatně vyjádřeného souhlasu zpracováváme data pouze k provádění náboru, která jsou potřeba pro příslušný nábor; bez souhlasu data po ukončení náboru a po uplynutí přiměřené lhůty uchování neukládáme.

2.3 Zpracování osobních dat zákazníků, dodavatelů, návštěvníků a jiných komunikačních partnerů

2.3.1 Od kontaktů s našimi zákazníky, dodavateli, návštěvníky našich provozoven a areálů a jiných komunikačních partnerů (níže označeni také „příslušní“) zpracováváme následující data:

 • oslovení, jméno a příjmení, pozice v podniku příslušného nebo jeho úřad,
 • obchodní nebo služební komunikační data, sestávající z adresy, telefonního čísla (pevná linka / mobil) a e-mailové adresy,
 • veškeré informace, které jsou potřeba pro zpracování příslušné komunikace, zvláště data o projektu či zakázce (především u zákazníků a dodavatelů), e-mail, termíny a výsledky jednání,
 • u návštěvníků: termín návštěvy, kontaktní osoba návštěvníka v našem podniku.

2.3.2 Data podle bodu 2.3.1 zpracováváme k následujícím účelům a na základě těchto zákonných podkladů:

 • u kontaktních osob zákazníků a dodavatelů: abychom při plnění našich smluv mohli s našimi zákazníky a dodavateli spolehlivě komunikovat a (u zákazníků) mohli nabízet služby našeho podniku (reklama),
 • u návštěvníků: k umožnění návštěvy a k vykonávání našeho domovského práva v zájmu bezpečnosti našeho podniku,
 • u všech jiných komunikačních partnerů: k vyřízení komunikace s příslušným partnerem.

Právním podkladem je ve všech případech čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. f) zákona DS-GVO.

Pokud neexistuje trvalý smluvní nebo jinak upravený vztah k podniku nebo k příslušnému úřadu, osobní data se zpracovávají a případně ukládají jen k vyřízení konkrétního úkolu.

2.3.3 Kromě toho zpracováváme osobní data našich zákazníků či partnerů (jméno, příjmení, podnik), abychom mohli plnit naše veřejnoprávní povinnosti vůči úřadům, například pro daňovou a obchodně-právní dokumentaci a prováděcí kontrolu. Právním podkladem je zde čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. f) zákona DS-GVO.

2.4 Videodohled

2.4.1 Příjezdové cesty ve venkovním prostoru našeho firemního areálu mají trvalý videodohled.

Ve vnitřním prostoru našeho podniku jsou ve výrobní hale videokamery, které snímají pouze mimo pracovní dobu.

2.4.2 Videodohled má tyto účely:

 • ochrana před trestnými činy a škodami,
 • bezpečnost dopravy a provozu v provozním areálu,
 • vykonávání domovního práva.

Právním podkladem zpracování dat je čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. f) základního nařízení o ochraně dat. Podle tohoto nařízení je zpracování osobních dat dovolené, pokud je to potřebné pro hájení našich oprávněných zájmů a nenarušuje to zájmy či základní práva příslušných osob. Našimi oprávněnými zájmy v rámci videodohledu jsou ochrana našeho podniku a jeho zaměstnankyň a zaměstnanců a vykonávání domovského práva.

2.4.3 Uložené videonahrávky vyhodnocujeme pouze na podnět, to znamená, když se dozvíme o skutečnostech, které vyžadují posouzení nahrávek za účelem podle bodu 2.4.2. Všechny uložené videonahrávky jsou chráněny systémem se dvěma klíči, takže přístup k nim je možný pouze tehdy, když to dovolili oba držitelé klíčů. Videozáznamy zůstávají uloženy po dobu maximálně 4 týdnů.

3. Zprostředkování a předání vašich dat třetím stranám

Bez vašeho souhlasu zásadně nepředáváme vaše data třetím stranám.

Částečně využíváme elektronické zpracování dat za podpory třetích stran. Přitom se jedná o spolehlivé poskytovatele služeb, které jsme pečlivě vybrali, abychom vaše data zpracovávali podle naší zakázky. Právním podkladem pro to je čl. 28 předpisu DS-GVO. Naši poskytovatelé služeb jsou samozřejmě povinni zacházet s daty pečlivě, pouze podle našich pokynů a podle platných požadavků zákonů na ochranu dat, zvláště nesmějí používat data v rozporu s jejich účelem ani je předávat třetím stranám.

Kromě toho mohou vyvstat jednotlivé případy, kdy jsme ze zákona, na úřední vyžádání, povinni předat vaše data, pokud je to nutné a do té míry, jak je to potřeba, pro účely trestního stíhání nebo ochrany před nebezpečím, kterou zajišťuje policie či jiné orgány. Právním podkladem pro předání dat je v těchto případech čl. 6 odstavec (1) písm. c) předpisu DS-GVO.

Nakonec mohou nastat případy, kdy vaše data budou předána k účelům uvedeným v bodu 2, na základě rozdělení práce ve skupině podniků Siloanlagen Achberg, vedoucí firmě Siloanlagen Achberg Verwaltung GmbH.

Účelem předání je plnit úkoly, které se objeví při sledování podnikových cílů ve skupině podniků, strukturovaně v naší skupině podniků a podle našeho rozdělení práce; právním podkladem pro to je čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. f) předpisu DS-GVO.

4. Vaše práva

4.1 Vůči nám máte následující práva týkající se příslušných osobních dat:

 • právo na informace o tom, zda a jaká vaše osobní data zpracováváme,
 • právo na opravu nebo vymazání vašich dat,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na nesouhlas se zpracováním, pokud právním podkladem zpracování je čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. f) předpisu DS-GVO a
 • právo na přenositelnost dat

4.2 Kromě toho máte právo stěžovat si na nás u úřadu dohlížejícího na ochranu dat, tj. na to, jak zpracováváme vaše osobní data.

5. Naše přítomnost na sociálních médiích (Facebook, Instagram, YouTube)

My, Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG, jsme přítomni také na sociálních médiích, a sice na platformách následujících provozovatelů:

Tento bod 5 vás informuje, jaká vaše osobní data budou zpracovávána, když navštívíte naše prezentace na sociálních médiích.

5.1 Facebook a Instagram

Obě platformy sociálních médií www.facebook.com a www.instagram.com nabízí a provozuje

 • společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland („Facebook“).
 • V následně popsaném rozsahu jsme my, společnost Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG, Baind 20, 88147 Achberg, Německo, společně se společností Facebook odpovědni za zpracování osobních dat v našich online prezentacích Facebook a Instagram.

5.1.1 Jaká data budeme zpracovávat?

Když navštívíte naše prezentace Facebook nebo Instagram, Facebook podle našich znalostí získává v podstatě následující data:

 • všechny informace, které uživatel platformy uvedl, například
  • jméno a jiná kontaktní data (včetně ID uživatele),
  • všechen nahraný obsah,
  • uvedení, jaký obsah uživatel zobrazil (jiné strany Facebook, videa atd.),
  • sítě a spojení uživatelů vzájemně v rámci platformy
  • také komunikace dvou nebo více uživatelů o příslušném uživateli, který se komunikace neúčastní, zaznamenává Facebook Inc. v této kategorii dat
  • všechna data, která předáte při návštěvě webové stránky případně jejího serveru (viz k tomu bod 2.1.1 výše);
 • informace o zařízení (také u neregistrovaných uživatelů), například:
  • počítač, operační systém,
  • ID zařízení,
  • procesy na zařízení,
  • IP adresa,
  • Soubory cookie: Kromě toho používá platforma Facebook soubory cookie, malé textové soubory, které se ukládají na váš počítač, když navštívíte stránku Facebook nebo použijete tlačítko Facebook, které je napojeno na nějakou webovou stránku (také mimo platformu Facebook). Pomocí souborů cookie lze zjistit vaši návštěvu těchto webových stránek a přiřadit váš profil (informace o tom, jak můžete ovlivnit zpracování souborů cookie, naleznete v bodu 5.1.4).

5.1.2 Kdo je odpovědný za zpracování těchto dat?

Uživatelská data podle bodu 5.1.1 nesbíráme a nedostáváme přímo, ale pouze od společnosti Facebook v agregované, anonymizované formě, a sice pomocí nástroje Facebook „Insight stran“ (https://de-de.facebook.com/business/pages/manage a https://de-de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data). Tato data nemůžeme přiřadit žádné konkrétní osobě, ale dostáváme pouze jejich statistická vyhodnocení.

Protože však Facebook nemůže tato uživatelská data shromažďovat bez naší online uživatelské prezentace na stránkáchwww.facebook.com a www.instagram.com , jsme za zpracování těchto dat se společností Facebook takzvaně „společně odpovědní“, viz iSd čl. 26 předpisu DS-GVO. To znamená: Facebook a my sledujeme společný cíl při zpracování těchto uživatelských dat. Spočívá v tom, že chceme co nejvíce poznat chování uživatelů při návštěvě našich prezentací na sociálních médiích, abychom mohli naši nabídku vylepšovat.

Jako provozovatel platforem shromažďuje společnost Facebook osobní uživatelská data podle bodu 5.1.1; my dostáváme od společnosti Facebook pouze statistická a anonymizovaná data. Nemůžeme také ovlivnit, jaká uživatelská data podle bodu 5.1.1 společnost Facebook shromažďuje a jak společnost Facebook tyto informace zpracovává. O tom rozhoduje výhradně společnost Facebook.

Protože však existuje společná odpovědnost podle iSd čl. 26 předpisu DS-GVO, kterou má společnost Facebook a my, vyžaduje čl. 26 předpisu DS-GVO, abychom se společností Facebook uzavřeli zvláštní smlouvu a vás o tom informovali. Tuto smlouvu si můžete prohlédnout na adrese

https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Smlouva obsahuje další podrobnosti a vysvětlení naší společné odpovědnosti se společností Facebook v rámci nástroje Insight stran.

Právním podkladem pro zpracování dat, které jsme uvedli v bodech 5.1.1 a 5.1.2, je čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. f) předpisu DS-GVO, který se nás týká, tj. společnosti Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG. Naším zájmem je přitom spravovat a zlepšovat naše prezentace na sociálních médiích.

5.1.3 Zpracování osobních dat společností Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG při vaší návštěvě našich prezentací Facebook a Instagram

My sami neshromažďujeme a nezpracováváme zásadně žádná data, když používáte naše prezentace na sociálních médiích.

Když však vytváříte obsah na našich prezentacích Facebook či Instagram, například komentáře, můžeme je sdílet, odpovídat na ně nebo také můžeme vytvářet posty s odkazem na váš profil. Zpracováváme také data, která zadáte při použití našich online prezentací na Facebooku a Instagramu, zvláště vaše (uživatelské) jméno a obsah zveřejněný s vaším účtem. Tato data zpracováváme tak, že je zahrnujeme do naší nabídky a zpřístupňujeme jiným uživatelům naší prezentace Facebook či Instagram. Právním podkladem tohoto našeho zpracovávání dat je čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. b), jestliže vznesete dotaz, a ve zbytku čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. f) předpisu DS-GVO, přičemž naše oprávněné zájmy spočívají ve styku našeho podniku s veřejností.

Tato data zpracováváme pouze tak dlouho, jak je potřeba pro účel zpracování. Když vznesete dotaz, skončí účel jeho vyřízením; v rámci našeho styku s veřejností zpracováváme data po dobu trvání naší prezentace Facebook a Instagram.

Vaše data, která zpracováváme, zásadně nepředáváme třetím stranám. Zde platí bod 3 výše. V bodu 4 výše se dozvíte, jaká práva máte ohledně dat, která zpracováváme.

5.1.4 Zpracování dat společností Facebook

Nezávisle na nás zpracovává společnost Facebook všechna data, která vzniknou při vaší návštěvě našich stránek Facebook a Instagram. To platí o všech datech, která jsme uvedli v bodech 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3. Je možné, že společnost Facebook shromažďuje také jiná data. Nemáme žádný vliv na to, jaká data a v jakém rozsahu a jak společnost Facebook zpracovává ani zda a jak společnost Facebook tato data předává třetím stranám, zvláště také do zemí mimo Evropskou unii. Je vaší odpovědností se s tím seznámit a rozhodnout se, zda s tím souhlasíte. Společnost Facebook o tom informuje ve svých vlastních prohlášeních o ochraně dat

Když máte od společnosti Facebook nějaké sdělení nebo chcete uplatnit svá práva na ochranu dat, můžete následovně kontaktovat společnost Facebook:

Bud online na adrese https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586 nebo poštou na adrese:

Facebook Ireland Ltd.<br/> 4 Grand Canal Square<br/> Grand Canal Harbour Dublin 2 Irsko.

Pracovníka společnosti Facebook odpovědného za ochranu dat můžete kontaktovat také na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorčího úřadu pro společnost Facebook Ireland, u irské komise pro ochranu dat nebo u místního dozorčího úřadu.

Další informace o zpracování dat, o vašich právech ochrany dat a o tom, jak můžete svá data u Facebooku či Instagramu spravovat nebo vymazat, naleznete na následujících stránkách podpory Facebook: https://www.facebook.com/about/basics/manage-your-privacy. Tam je možný také tzv. Privacy Checkup, což je optimalizace vašich nastavení ochrany dat na Facebooku a Instagramu.

5.2 YouTube

YouTube je online platforma společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 (následně „poskytovatel“ nebo „YouTube“). YouTube zpracovává osobní data uživatelů, kteří se registrovali na této online platformě, a neregistrovaných návštěvníků těchto webových stránek. Poskytovatel patří ke koncernu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro naši online prezentaci na platformě YouTube („kanál Youtube na stránce www.youtube.com) platí následující:

5.2.1 Jaká data budou zpracovávána?

Když používáte naši prezentaci a služby na platformě YouTube, společnost YouTube zpracovává vaše osobní data, která vzniknou vaším používáním služeb, zvláště při interaktivních funkcích jako například účast nebo komentování. Taková data přenáší společnost YouTube případně i do zemí mimo Evropskou unii. My, společnost Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG, nemáme vliv na rozsah dat zpracovávaných tímto poskytovatelem ani na způsob zpracování a použití nebo předávání těchto dat třetím stranám, zvláště do zemí mimo Evropskou unii.

O tom, jaká data poskytovatel zpracovává a k jakým účelům je používá, vytvořil poskytovatel YouTube prohlášení o ochraně dat, které můžete zobrazit následujícím odkazem: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Podle našich vědomostí poskytovatel YouTube zpracovává v podstatě následující data:

 • všechny informace, které uživatel platformy uvedl, například
  • jméno a jiná kontaktní data,
  • všechen nahraný obsah,
  • uvedení, jaký obsah uživatel zobrazil (jiné strany YouTube, videa atd.),
  • sítě a spojení uživatelů vzájemně v rámci platformy
  • také komunikace dvou nebo více uživatelů o příslušném uživateli, který se komunikace neúčastní, zaznamenává poskytovatel v této kategorii dat
 • informace o zařízení (také u neregistrovaných uživatelů), například:
  • počítač, operační systém,
  • ID zařízení,
  • procesy na zařízení,
  • IP adresa,
  • soubory cookie: Kromě toho používá platforma soubory cookie, malé textové soubory, které se ukládají na váš počítač, když navštívíte stránku YouTube nebo použijete tlačítko YouTube, které je napojeno na nějakou webovou stránku (také mimo platformu YouTube). Pomocí souborů cookie lze zjistit vaši návštěvu těchto webových stránek a přiřadit váš profil (informace o tom, jak můžete ovlivnit zpracování souborů cookie, naleznete v bodu 5.2.2).

Tak lze například podle uživatelského chování činit závěry o zájmech uživatele. Tak lze vytvářet uživatelské profily. Tyto uživatelské profily se často používají k nejrůznějším účelům, například k zobrazení reklamy v YouTube i mimo něj, která je cílená na předpokládané zájmy příslušného uživatele. K tomu se většinou ukládají soubory cookie do počítače uživatele, které uvádějí a ukládají informace o uživatelském chování a zájmech uživatele. Platforma YouTube je přečte a případně použije v kombinaci s uživatelským profilem, když příslušný uživatel použije služby poskytovatele na Instagramu.

Uživatelské profily lze však také ukládat nezávisle na zařízeních uživatele. To platí především pro uživatele, kteří jsou registrování na platformě YouTube nebo na platformě podniku, který je spojen s YouTube, například jiné služby Google LLC. Data se od uživatelů shromažďují zvláště tehdy, když jsou přihlášeni na online platformy. Bližší informace o příslušném zpracování a možnostech nesouhlasu (Opt-Out) naleznete v prohlášení o ochraně dat od YouTube nebo Googlu LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

5.2.2 Zpracování vašich osobních dat společností YouTube

O tom, jakým způsobem poskytovatel Youtube používá data z vaší návštěvy služby pro své vlastní účely, v jakém rozsahu přiřazuje vaše interakce k jednotlivým uživatelským profilům, jak dlouho poskytovatel tato data ukládá a zda data předává třetím stranám, rozhoduje výhradně poskytovatel YouTube, nemůžeme to ovlivnit a stejně nám to není známo.

Poskytovatel částečně provádí propojení dat YouTube s daty jiných služeb Google. Informace o tom získáte v dalších informacích o ochraně dat od Google LLC, zvláště zde:

https://policies.google.com/privacy/example/combine-personal-information?hl=de.

Google LLC propojuje vaše data z použití služeb Google také s daty z použití služeb jiných poskytovatelů, zvláště k přizpůsobení reklamy, a to, jaké zájmy jsou přiřazeny k vašemu uživatelskému profilu, aby přizpůsobil své služby vašemu profilu. Další informace o tom poskytuje firma Google LLC zde https://policies.google.com/privacy/example/your-activity-on-other-sites-and-apps?hl=de

Poskytovatel se však zavázal dodržovat zásady EU-US Privacy Shield. Zde odkazujeme na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Jako registrovaný uživatel Google můžete omezit zpracování vašich osobních dat, a sice v nastaveních soukromí vašeho profilu. K tomu odkazujeme na odpovídající funkce poskytovatele https://policies.google.com/privacy?gl=de

Kromě toho můžete u mobilních koncových zařízení (např. smartphony) v možnostech nastavení omezit přístup služby ke kontaktním a kalendářovým datům, fotografiím, datům o poloze atd. To však závisí na operačním systému, který se na koncovém zařízení používá. Kromě toho existují nastavení soukromí ve vašem prohlížeči.

V případě dotazů na informace a uplatnění uživatelských práv je nejefektivnější se přímo obrátit na společnost Google LLC. Pouze ta má přístup k datům uživatelů a může provést odpovídající opatření a poskytnout informace.

Společnost Google LLC můžete kontaktovat následovně:

https://www.google.com/intl/de_de/+/policy/imprint.html

Kromě toho máte právo podat stížnost u hlavního dozorčího úřadu příslušného pro společnost Google Germany GmbH, u hamburského pověřence pro ochranu dat a svobodu informací nebo u místního dozorčího úřadu.

5.2.3 Zpracování vašich osobních dat společností Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG

My sami neshromažďujeme a nezpracováváme zásadně žádná data, když používáte naše YouTube prezentace. Když však vytváříte obsah na našich YouTube prezentacích, například komentáře, můžeme je sdílet, odpovídat na ně nebo také můžeme vytvářet posty s odkazem na váš profil. Zpracováváme také data, která zadáte při použití našich YouTube prezentací, zvláště vaše (uživatelské) jméno a obsah zveřejněný s vaším účtem. Tato data zpracováváme tak, že je zahrnujeme do naší nabídky a zpřístupňujeme jiným uživatelům naší prezentace na sociálních médiích. Právním podkladem tohoto našeho zpracovávání dat je čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. b), jestliže vznesete dotaz, a ve zbytku čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. f) předpisu DS-GVO, přičemž naše oprávněné zájmy spočívají ve styku našeho podniku s veřejností.

Tato data zpracováváme pouze tak dlouho, jak je potřeba pro účel zpracování. Když vznesete dotaz, skončí účel jeho vyřízením; v rámci našeho styku s veřejností zpracováváme data po dobu trvání naší prezentace Facebook a Instagram.

Vaše data, která zpracováváme, zásadně nepředáváme třetím stranám. Zde platí bod 3 výše. V bodu 4 výše se dozvíte, jaká práva máte ohledně dat, která zpracováváme.

6. Použití služby Matomo (dříve Piwik)

6.1 Tato webová stránka používá službu webové analýzy Matomo, aby analyzovala používání naší webové stránky a mohla ji pravidelně vylepšovat. Pomocí získaných statistických údajů můžeme vylepšovat naši nabídku a dělat ji pro vás jako uživatele zajímavější. Právním podkladem pro použití služby Matomo je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f DS-GVO.
6.2 Tato webová stránka používá službu Matomo s rozšířením „AnonymizeIP“. Díky ní jsou zpracovávány IP adresy pouze zkrácené, takže lze zcela vyloučit přímé propojení s osobou. IP adresu získanou z vašeho prohlížeče prostřednictvím služby Matomo nespojujeme s jinými námi shromažďovanými daty.
6.3 Program Matomo je projekt Open-Source. Informace třetích poskytovatelů o ochraně dat naleznete zde (https://matomo.org/privacy-policy).
6.4 Pro toto vyhodnocení webové analýzy Matomo se do vašeho počítače ukládají soubory cookie (více o tom bod 2.1.3 v našem prohlášení o ochraně dat). Takto získané informace ukládá odpovědná společnost výhradně ve svém serveru v Německu. Vyhodnocení můžete nastavit tím, že vymažete existující soubory cookie a zabráníte ukládání souborů cookie. Když zabráníte ukládání souborů cookie, upozorňujeme na to, že případně nebudete moci plně používat tyto webové stránky. V nastavení vašeho prohlížeče lze zabránit ukládání souborů cookie. Použití služby Matomo můžete zabránit tak, že odstraníte následující zatržítka a tak aktivujete plug-in Opt-out:<br/>

Matomo (Piwik) Opt-out

7. Pluginy a nástroje

7.1 YouTube

a) V naší online nabídce máme napojena YouTube videa, která jsou uložena na www.YouTube.com a která lze přehrát přímo z našich stránek.

b) Návštěvou na těchto webových stránkách získává společnost YouTube informace, že jste zobrazili odpovídající podstránku našich webových stránek. Navíc jsou předána data uvedená v bodě 2.1.1 tohoto prohlášení. To probíhá nezávisle na tom, zda jste k YouTube přihlášeni uživatelským účtem nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Když jste přihlášeni k účtu Google, vaše data se přímo přiřadí k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení k vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše data jako uživatelský profil a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo utváření svých webových stránek podle potřeby. Takové vyhodnocení probíhá zvláště (dokonce i pro nepřihlášené uživatele) k poskytnutí reklamy podle potřeb a pro informování jiných uživatelů sociálních sítí o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo na vyjádření nesouhlasu s vytvářením tohoto uživatelského profilu a k uplatnění tohoto nesouhlasu se musíte obrátit na YouTube.

c) Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a o jejich zpracování na YouTube získáte v prohlášení o ochraně dat. Tam naleznete také další informace o svých právech a možnostech nastavení, abyste chránili své soukromí: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává vaše osobní data také v USA a podrobuje se zásadám EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Další informace o zacházení s uživatelskými daty naleznete v prohlášení o ochraně dat od YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7.2 Webová písma Google (lokální hosting)

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení druhů písma takzvaná webová písma, která dává k dispozici Google. Písma Google jsou nainstalována lokálně. Přitom nedochází ke spojení se servery Google.

Další informace o webových písmech Google naleznete zde https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně dat od Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7.3 Mapy Google

a) Na těchto webových stránkách používáme nabídku map Google. Díky tomu vám můžeme zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožňujeme vám pohodlné použití funkce mapy.

b) Návštěvou na našich webových stránkách získává společnost Google informace, že jste zobrazili odpovídající podstránku naší webové prezentace. Navíc jsou společnosti Google předána data uvedená v bodě 2.1.1 tohoto prohlášení. To probíhá nezávisle na tom, zda jste ke Google přihlášeni uživatelským účtem nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Když jste přihlášeni k účtu Google, vaše data se přímo přiřadí k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení k vašemu profilu na Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data jako uživatelský profil a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo utváření svých webových stránek podle potřeby. Takové vyhodnocení probíhá zvláště (dokonce i pro nepřihlášené uživatele) k poskytnutí reklamy podle potřeb a pro informování jiných uživatelů sociálních sítí o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo na vyjádření nesouhlasu s vytvářením tohoto uživatelského profilu a k uplatnění tohoto nesouhlasu se musíte obrátit na Google.

c) Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a o jejich zpracování na Google získáte v prohlášeních Google o ochraně dat. Tam naleznete také další informace o svých právech a možnostech nastavení, abyste chránili své soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Více informací o zacházení s uživatelskými daty naleznete v prohlášení o ochraně dat od Google na: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Změna tohoto prohlášení o ochraně dat

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit toto prohlášení o ochraně dat s účinností pro budoucnost. Právě aktuální verze je k dispozici na našich webových stránkách. Pravidelně vyhledávejte naše webové stránky a informujte se o platných ustanoveních o ochraně dat.