Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG gizlilik beyanı

1. Geçerlilik alanı, sorumlu kişi, veri koruma görevlisi, terim belirlemeleri

1.1 Mevcut gizlilik beyanı, web sayfalarımızı veya sosyal medyadaki varlıklarımızı (Facebook, Instagram, YouTube) ziyaret ettiğinizde, Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG olarak tarafımızdan hangi kişisel verilerin ve nasıl işlendiği konusunda bilgilendirir.

1.2

Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG
Baind 20
DE - 88147 Achberg
Almanya
Telefon: +49 (0) 8380 98335 - 0
e-posta: info@achberg.com

, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR ) madde 4 no. 7 uyarınca kişisel verilerin bu gizlilik beyanına göre işlenmesinden sorumludur (bkz.künye).

Sosyal medyadaki varlığımız için aşağıdakiler geçerlidir; burada belirli alanlarda sosyal medya platformunun işletmecisi ile birlikte sorumluyuz. Bununla ilgili ayrıntılı bilgileri madde 5’te bulabilirsiniz.

Veri koruma görevlimiz:

Sayın avukat Dr. Florian Deusch, Bilişim hukukunda uzman avukat, Hukuk bürosu Dr. Gretter;
harici veri koruma görevlisi (TÜV ve udis gGmbH uyarınca sertifikalandırılmıştır- Ulmer Akademie für Datenschutz und Datensicherheit gGmbH).

Veri koruma görevlisine aşağıdaki şekilde ulaşılabilir:

Hukuk bürosu Dr. Gretter
Eisenbahnstraße 41
88212 Ravensburg
e-posta: datenschutz@gretter-rae.de

Kendisi aynı zamanda Siloanlagen Achberg Verwaltung GmbH’nin veri koruma görevlisidir.

1.3 Kişisel veriler kişisel olarak sizinle ilgili olabilecek tüm verilerdir, örn. ad, adres, e-posta adresleri, web sayfamızı kullanımınızla ilgili bilgiler (bunun için bkz. madde 2).
İşleme kişisel veriler ile ilgili her türlü işlemdir. İşleme, örneğin, kişisel verilerin toplanması, algılanması, organize edilmesi, sıralanması, kaydedilmesi, uyarlanması veya değiştirilmesi, okunması, sorgulanması, kullanılması, iletim yoluyla ifşa edilmesi, yayılması veya hazırda bulundurulmasının diğer bir şekli, karşılaştırılması veya ilişkilendirilmesi, kısıtlanması, silinmesi veya imha edilmesidir.

2. Kişisel verilerin işlenmesi

2. 1 Web sayfalarımızın ziyareti veya e-posta aracılığıyla iletişim kurma sırasında kişisel verilerin işlenmesi; Amaç ve hukuki dayanak

2.1.1 Web sayfalarımızın bilgi amaçlı kullanımı

Web sayfalarımız yalnızca bilgi amaçlı kullandığınızda, yani kayıt olmadığınızda veya bize başka şekilde bilgiler ilettiğinizde, sadece tarayıcınızın sunucumuza aktardığı kişisel verileri toplarız. Web sayfalarımıza bakmak istiyorsanız, aşağıdaki verileri topluyoruz:

 • IP adresi,
 • Talebin tarihi ve saati,
 • Greenwich ortalama zamanına (GMT) göre zaman dilimi farkı
 • Talebin içeriği (somut sayfalar),
 • Erişim durumu/HTTP durum kodu,
 • Aktarılan her bir veri miktarı,
 • Talebin geldiği web sayfası,
 • Tarayıcı,
 • İşletim sistemi ve ara yüzü,
 • Tarayıcı yazılımının dili ve sürümü.

Amaç ve hukuki dayanak
Bu verilerin işlenme amacı, size web sayfalarımızı göstermek, istikrarı ve güvenliği sağlamaktır. Bunun için hukuki dayanak, GDPR madde 6, para. (1), satır (1), bent f)’dir. Buna göre kişisel verilerin toplanması, ilgili kişinin çıkarlarını veya temel haklarını ya da özgürlüklerini baskılamadığı sürece meşru çıkarlarımızı yasal olarak korumak içindir.
Bu kişisel veriler sadece web sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz süre boyunca kaydedilir.

2.1.2 e-posta aracılığıyla iletişim kurma veya web sayfalarımızın iletişim formlarının kullanımı

Bizimle e-posta aracılığıyla veya bir iletişim formu üzerinden iletişim kurma sonucu tarafınızdan iletilen veriler (e-posta adresiniz, gerekirse adınız ve telefon numaranız), sorularınızı yanıtlamak amacıyla tarafımızdan kaydedilir. Bu bağlamda elde edilen verileri, kaydı artık gerekmediğinde sileriz veya yasal muhafaza zorunluluğu varsa, işlenmelerini kısıtlarız. Yasal muhafaza yükümlülükleri mevcut olmadığı sürece, bu veri işlemesi için hukuki dayanak GDPR madde 6, para. (1), satır (1), bent f)’dir. Eğer mevcutsa, kayıt için hukuki dayanak GDPR madde 6, para. (1), satır (1), bent c)’dir; buna göre veri işlemesi, yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gerekliyse, yasaldır.

2.1.3 Çerezler

a) Yukarıda belirtilen verilere ilave olarak, web sayfalarımızın kullanımınız sırasında bilgisayarınıza çerezler kaydedilir. Çerezler, kullandığınız tarayıcıya atanan sabit diskinizde saklanan ve çerezleri yerleştirenlere (burada: biz) belirli bir bilgi akışı sağlayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler program başlatamaz veya bilgisayarınıza virüs aktaramaz. Amaçları, internetin daha kullanıcı dostu ve etkili olmasını sağlamaktır. Bunun için hukuki dayanak, her zaman iptal edilebilir, GDPR madde 6, para. (1), satır (1), bent a) uyarınca, web sayfamızı ziyaretinize başlarken vermiş olduğunu onayınızdır (temel olmayan çerezler için) veya GDPR madde 6, para. (1), satır (1), bent c)’dir (olmadan web sayfalarımızın çağrılamayacağı temel çerezler için).

b) Bu web sayfaları, kapsamları ve çalışma şekilleri aşağıda açıklanmış olan aşağıdaki çerez türlerini kullanır:

 • Geçici çerezler (bunun için bkz. a)
 • Kalıcı çerezler (bunun için bkz. b) 

aa) Geçici çerezler tarayıcıyı kapattığınızda otomatik olarak silinirler. Bunlara, özellikle oturum çerezleri dahildir. Bunlar, tarayıcınızın çeşitli taleplerini ortak oturuma atanmasını sağlayan bir oturum kimliği (ID) kaydederler. Bu sayede, web sayfalarımızı geri döndüğünüzde bilgisayarınız tekrar tanınabilir. Oturum çerezleri, oturumu sonlandırdığınızda veya tarayıcıyı kapattığınızda silinir.

bb) Kalıcı çerezler önceden tarafımızdan belirlenen bir süre sonunda otomatik olarak silinir. Bu, çereze göre farklılık gösterebilir. Çerezleri, tarayıcınızın güvenlik ayarlarından istediğiniz zaman silebilirsiniz. Silerek aynı zamanda ilgili çerezlerin işlenmesine dair onayınızı da iptal ediyorsunuz.

c) Tarayıcı ayarınızı isteklerinize göre yapılandırabilirsiniz ve örneğin üçüncü taraf çerezlerini veya tüm çerezleri reddedebilirsiniz. O zaman web sayfalarımızın muhtemelen tüm işlevlerini kullanamayacağınızı dikkate alın.


Web sayfamız için çerez ayarınızı her zaman aşağıdaki link üzerinden kontrol edebilir/uyarlayabilirsiniz:

2.2 Başvuru verileri

2.2.1 Web sayfalarımızın başvuru formu ile veya farklı bir şekilde bir iş ilişkisi için bize başvuran kişilerin aşağıdaki verileri işlenir:

Adı, soyadı, e-posta adresi, adresi, telefon numarası (eğer belirtilmişse) ve ayrıca bize iletilen başvuru verileri.

2.2.2 Ayrı olarak beyan edilen bir onaya tabi verileri sadece ilgili başvuruya dayalı başvuru sürecini uygulamak için işleriz. Onay olmadan başvuru sürecinin sonunda ve ilgili kayıt sürelerinden sonra herhangi bir kayıt gerçekleşmez.

2.3 Müşterilerin, tedarikçilerin, ziyaretçilerin ve diğer iletişim ortaklarının kişisel verilerinin işlenmesi

2.3.1 Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, işletme alanlarımızı ve sahalarımızı ziyaret edenlerin ve diğer iletişim ortaklarımızın (bundan böyle “ilgili kişi” olarak adlandırılacaktır) aşağıdaki verilerini işliyoruz:

 • Hitap, adı ve soyadı ve ayrıca ilgili kişinin şirketteki veya resmi kurumdaki pozisyonu,
 • adres, telefon numarası (sabit hat / mobil) ve e-posta adresinden oluşan iş veya resmi iletişim verileri,
 • ilgili iletişimin işlenmesi için gerekli olan tüm bilgiler, özellikle proje veya sözleşme verileri (özellikle müşterilerde ve tedarikçilerde), e-postalar, tarihler ve görüşme sonuçları,
 • ziyaretçilerde: Ziyaret saati, şirketimizde ziyaretçinin muhatap kişisi.

2.3.2 Madde 2.3.1 uyarınca verileri aşağıdaki amaçlar için ve aşağıdaki hukuki dayanaklar nedeniyle işliyoruz:

 • Müşterilerdeki ve tedarikçilerdeki muhatap kişilerde: Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile olan sözleşmeleri yerine getirirken güvenilir bir iletişim sağlamak ve (müşteride) şirketimizin hizmetlerine işaret etmek için (reklam),
 • Ziyaretçilerde: Ziyaretin sağlanması ve şirketimizin güvenliği adına ikamet haklarımızın uygulanması için,
 • Diğer tüm iletişim ortaklarında: İlgili kişi tarafından talep edilen iletişimin sağlanması için.

Tüm durumlar için hukuki dayanak, GDPR madde 6, para. (1), satır (1), bent f)’dir.

İlgili kişinin şirketi veya resmi kurumu ile sözleşmeye dayalı sürekli veya diğer bir yasal ilişki söz konusu değilse, o zaman bu kişinin kişisel verileri sadece ilgili somut görevin yerine getirilmesi için işlenir veya kaydedilir.

2.3.3 Bunun haricinde müşterilerimizin veya onların muhatap kişilerinin kişisel verilerini (adı, soyadı, şirketi), resmi kurumlara karşı, örneğin vergi ve ticari belgeler ile ihracat kontrollerine yönelik kamu hukuku yükümlülüklerimizi yerine getirmek için de işliyoruz. Bunun için hukuki dayanak, GDPR madde 6, para. (1), satır (1), bent c)’dir.

2.4 Kamera ile izleme

2.4.1 Şirket arazimizin dış alanındaki giriş yolları sürekli olarak kamera ile izlenmektedir.

Şirketimizin iç alanında üretim hangarında, sadece çalışma saatleri dışında kayıt yapan video kameralar mevcuttur.

2.4.2 Kamera ile izlemenin amaçları:

 • Suça ve hasarlara karşı koruma,
 • Şirket arazilerinde trafik ve işletme güvenliği,
 • İkamet hakkının uygulanması.

Veri işlemesi için hukuki dayanak, Genel Veri Koruma Yönetmeliği madde 6, para. (1), satır (1), bent f)’dir. Ardından kişisel verilerin toplanmasına, ilgili kişinin çıkarlarını ve temel haklarını ya da özgürlüklerini baskılamadığı sürece meşru çıkarlarımızı yasal olarak korumak için gerekliyse izin verilir. Kameralı izleme kapsamındaki meşru çıkarlarımız, işletmemizin ve çalışanlarımızın korunması ve ikamet hakkımızın uygulanmasıdır.

2.4.3 Kaydedilen video görüntülerini sadece gerektiğinde değerlendiriyoruz, yani madde 2.4.2'deki amaçlardan biri için görüntüleri izlemeyi gerektiren olgular mevcutsa. Kaydedilen tüm video görüntüleri, sadece her iki anahtar sahibinin de yetkilendirmesiyle erişilebilecek şekilde, bir ikili anahtar sistemi ile korunmuştur. Kayıtlar azami 4 hafta boyunca kayıtı kalır.

3. Verilerinizin üçüncü taraflara iletilmesi ve verilmesi

Verilerinizi, temel olarak sizin onayınız olmadan üçüncü taraflara iletmiyoruz.

Elektronik veri işleme için kısmen üçüncü tarafların desteğini kullanıyoruz. Bunlar, verilerinizi talimatlarımıza uygun olarak işlemeleri için dikkatli bir şekilde seçtiğimiz güvenilir hizmet sağlayıcılardır. Bunun için hukuki dayanak, GDPR madde, satır 28’dir. Hizmet sağlayıcılarımız verileri dikkatli bir şekilde, yalnızca talimatlarımız doğrultusunda ve geçerli veri koruma düzenlemeleri uyarınca, özellikle verileri kendi amaçları için kullanmamak veya üçüncü şahıslara iletmemekle yükümlüdür.

Bunun haricinde, adli kovuşturma veya polis ya da diğer yetkililer tarafından tehlikeyi önlemek için gerekli olması durumunda, verilerinizi yetkili makamların emriyle yasal olarak aktarmak zorunda olduğumuz münferit durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlarda veri iletimi için hukuki dayanak GDPR madde 6 para (1) bent c)’dir.

Nihayetinde, Siloanlagen Achberg şirketler grubu dahilinde iş bölümü nedeniyle, verilerinizin madde 2.'de bahsedilen amaçlardan biri için Siloanlagen Achberg Verwaltung GmbH'ye aktarıldığı durumlar olabilir.

Veri iletiminin amacı, şirketler grubumuz dahilinde yapılandırılmış bir şekilde ve iş bölümümüz uyarınca bir şirketler grubu içerisinde kurumsal hedeflerin yerine getirilmesi için ortaya çıkan görevleri yerine getirmektir. Bunun için hukuki dayanak, GDPR madde 6, para. (1), satır (1), bent f)’dir.

4. Haklarınız

4.1 Sizinle ilgili kişisel verileriniz için bize karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Size ait kişisel verilerin işlenip işlenmediği ve hangilerinin işlendiği ile ilgili bilgi alma hakkı,
 • Verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi hakkı,
 • İşlemede kısıtlama hakkı,
 • İşlemenin hukuki dayanağı GDPR madde 6, para (1) Satır 1 bent f) olduğu sürece işlemeye karşı itiraz hakkı ve
 • Veri aktarılabilirliği hakkı.

4.2 Ayrıca, kişisel verilerinizin tarafımızdan işlenmesi konusunda veri koruma denetleme makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

5. Sosyal medyadaki varlığımız (Facebook, Instagram, YouTube)

Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG olarak aşağıda belirtilen sağlayıcıların platformlarındaki sosyal medyada da varlığımız mevcuttur:

Madde 5, sosyal medyada bizi ziyaret ettiğinizde hangi kişisel verilerinizin işlendiği konusunda sizi bilgilendirir.

5.1 Facebook ve Instagram

Sosyal medya platformları www.facebook.com ve www.instagram.com

 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland (“Facebook”) tarafından sunulmaktadır ve işletilmektedir.
 • Aşağıda açıklanan kapsamda, Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG, Baind 20, 88147 Achberg, Almanya olarak, Facebook ve Instagram’daki çevrimiçi varlığımızda kişisel verilerin işlenmesinden Facebook ile birlikte sorumluyuz.

5.1.1 Hangi veriler işlenmektedir?

Facebook; Facebook veya Instagram’da bizi ziyaret ettiğinizde, bilgimiz kadarıyla önemli ölçüde aşağıdaki verileri toplamaktadır:

 • Platform kullanıcıların burada açıkladığı tüm bilgiler, örneğin
  • ad ve diğer iletişim verileri (kullanıcı kimliği (ID) dahil),
  • yüklenen tüm içerikler,
  • Kullanıcının hangi içerikleri çağırdığının belirlenmesi (başkalarının Facebook sayfaları, videolar vs.),
  • platform dahilinde kullanıcıların kendi aralarındaki ağlar ve bağlantılar.
  • Facebook Inc., bir veya birden fazla kullanıcının, iletişime katılmayan ilgili bir kullanıcı hakkındaki iletişimini bu veri kategorisine dahil ediyor.,
  • bir web sayfasını ziyaret ettiğiniz zaman bu sayfaya veya onun sunucularına ilettiğiniz tüm veriler (bunun için bkz. madde 2.1.1);
 • cihaz bilgileri (kayıtlı olmayan kullanıcılar dahil, örneğin:
  • Bilgisayar, işletim sistemi,
  • Cihaz kimliği (ID),
  • Cihazdaki işlemler,
  • IP adresi,
  • Çerezler: Bunun haricinde Facebook platformu, bir Facebook sayfasını ziyaret ettiğinizde veya bir web sayfasına bağlantılı olan bir Facebook düğmesine (Facebook platformunun dışında da) bastığınızda bilgisayarınızda depolanan küçük metin dosyaları, yani çerezler kullanır. Çerezler sayesinde bu web sayfalarına olan ziyaretlerinizin algılanması ve profilinize atanması mümkündür (çerezlerin işlenmesine nasıl etki edebileceğinizi öğrenmek için bkz madde 5.1.4).

5.1.2 Bu verilerin işlenmesinden kim sorumludur?

Kullanım verilerini madde 5.1.1 uyarınca doğrudan değil, Facebook aracı “Page Insights” üzerinden sadece Facebook tarafından bir araya getirilmiş, anonimleştirilmiş formatta toplar ve alırız (https://de-de.facebook.com/business/pages/manage und https://de-de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data). Bu verileri belirli hiçbir kişiye atamayız, bunlardan sadece istatistiksel değerlendirmeler elde ederiz.

Facebook’un bu kullanım verilerini bizim www.facebook.com ve www.instagram.com’daki çevrim içi varlığımız olmadan toplaması mümkün olmadığından bu verilerin işlenmesinde biz de Facebook ile GDPR madde 26 uyarınca birlikte “ortak sorumluyuz”. Yani: Facebook ve biz, bu kullanım verilerinin işlenmesinde ortak bir amacı izliyoruz. Bu amaç, kullanıcının sosyal medya varlığımızı ziyareti sırasındaki davranışlarını daha yakından tanımak ve bunun üzerine tekliflerimizi iyileştirmektir.

Facebook, platformun işletmecisi olarak kişisel kullanım verilerini madde 5.1.1 uyarınca toplar. Biz Facebook’tan sadece istatistiksel ve anonimleştirilmiş verileri alırız. Bundan dolayı Facebook’un madde 5.1.1 uyarınca hangi kullanım verilerini topladığı ve bu bilgileri nası işleyeceği konusunda bir etkimiz yoktur. Bununla ilgili sadece Facebook karar verir.

Ancak yine de GDPR madde 26 uyarınca Facebook ile aramızda ortak bir sorumluluk var olduğu için, GDPR madde 26, bunun için Facebook ile özel bir sözleşme yapmamızı ve sizi bu konuda bilgilendirmemizi gerektiriyor. Bu sözleşmeyi

https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum adresinden çağırabilirsiniz.

Sözleşme, Facebook ile Page Insights kapsamında ortak sorumluluğumuz hakkında daha fazla ayrıntılı açıklamalar içermektedir.

Madde 5.1.1 ve 5.1.2’de belirtmiş olduğumuz hukuki dayanak GDPR madde 6 para (1) satır 1 bent f)’dir, ve Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG olarak bizi ilgilendirmektedir. Buradaki çıkarımız, sosyal medyadaki varlığımızı yönetmek ve iyileştirmektir.

5.1.3 Facebook ve Instagram’da bizi ziyaretiniz sırasında Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi

Sosyal medyada bizi ziyaret ettiğinizde temel olarak bizzat kendimiz hiçbir veri toplamayız ve işlemeyiz.

Ancak Facebook veya Instagram sayfalarımızda içerikler ayarladığınızda, örneğin yorumlar, o zaman bunları paylaşabiliriz, bunlara cevap verebiliriz veya profilinizi referans olarak göstererek gönderiler de oluşturabiliriz. Bu noktada bizim tarafımızdan da, Facebook ve Instagram'daki çevrim içi varlıklarımızı kullanırken girdiğiniz veriler, özellikle (kullanıcı) adınızı ve hesabınız altında yayınlanan içerikler işlenir. Bu verileri, onları teklifimize dahil ederek ve Facebook veya Instagram varlığımızın diğer kullanıcıların erişimine sunarak işleriz. Bir talepte bulunduğunuz sürece bu veri işlememiz için hukuki dayanak GDPR madde 6 para (1) satır 1 bent b), ve ayrıca madde 6 para (1) satır 1 bent f)’dir. Bu arada şirketimizin meşru çıkarı kamuoyu çalışmasıdır.

Verilerimizi, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca işliyoruz. Bir talepte bulunduğunuzda, bu talep yerine getirildiğinde amaç son bulur. Verileri, kamuoyu çalışması kapsamında, Facebook ve Instagram varlığımızı sürdürdüğümüz sürece işliyoruz.

İşlediğimiz verilerinizi temel olarak üçüncü taraflara iletmiyoruz. Bunun için yukarıdaki madde 3 geçerlidir. Tarafımızdan işlenen verileriniz ile ilgili hangi haklara sahip olduğunuzu öğrenmek için lütfen bkz. yukarıdaki madde 4.

5.1.4 Facebook tarafından veri işlemesi

Facebook; Facebook ve Instagram sayfalarımızı ziyaretiniz sırasında oluşan tüm verileri bizden bağımsız olarak işler. Bu durum, madde 5.1.1, 5.1.2 ve 5.1.3’te belirtilen tüm verileri ilgilendirir. Facebook muhtemelen başka veriler de toplamaktadır. Facebook'un hangi veriler, hangi kapsamda ve nasıl işlediği veya bunları üçüncü taraflara iletip iletmediği ve özellikle Avrupa Birliği dışındaki ülkelere de nasıl ilettiği üzerinde herhangi bir etkimiz yoktur. Bunu öğrenmek ve bunu kabul edip etmediğinize karar vermek sizin sorumluluğunuzdadır. Facebook, bununla ilgili kendi gizlilik bildiriminde

Facebook’tan bilgi almak veya veri koruması haklarınızı geçerli kılmak istiyorsanız Facebook ile aşağıdaki gibi iletişim kurabilirsiniz:

Ya çevrim içi olarak https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586 üzerinden veya şu posta adresi ile:

Facebook Ireland Ltd.<br/> 4 Grand Canal Square<br/> Grand Canal HarbourDublin 2 Ireland.

Facebook’un veri koruma görevlisi ile aşağıdaki link üzerinden de iletişim kurabilirsiniz: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ayrıca, Facebook İrlanda'dan sorumlu önde gelen resmi denetim makamına, İrlanda veri koruma komisyonuna veya yerel bir resmi denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Veri işlemesi ve veri koruma haklarınız ve ayrıca Facebook veya Instagram’daki verilerinizi nasıl yöneteceğiniz veya silebileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgileri aşağıdaki Facebook destek sayfalarında bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/about/basics/manage-your-privacy. Burada, Facebook ve Instagram'daki veri koruma ayarlarınızın optimizasyonu için bir gizlilik kontrolü de mümkündür.

5.2 YouTube

YouTube, bir YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 (bundan böyle “sağlayıcı” veya “YouTube” olarak anılacaktır) çevrim içi platformudur. YouTube, çevrim içi platforma kayıt yaptırmış olan ve kayıtlı olmayan web sayfası kullanıcılarının kişisel verilerini işlemektedir. Sağlayıcı, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA şirketler grubunun bir üyesidir.

YouTube (“www.youtube.com üzerindeki Youtube kanalı) platformundaki çevrim içi varlığımız için aşağıdakiler geçerlidir:

5.2.1 Hangi veriler işlenmektedir?

YouTube platformundaki varlığımızı ve hizmetlerimizi ziyaret ettiğinizde YouTube, hizmeti kullanmanız sırasında, özellikle, örneğin paylaşım veya yorum gibi interaktif işlevlerde, sizin tarafınızdan oluşturulan kişisel verileri işler. YouTube, gerektiğinde bu tür verileri Avrupa Birliği dışındaki ülkelere de iletmektedir. Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG olarak, bu sağlayıcı tarafından işlenen verilerin türü ve kapsamı, işleme ve kullanma türü veya bu verilerin üçüncü taraflara, özellikle Avrupa Birliği dışındaki ülkelere iletilmesi üzerinde herhangi bir etkimiz yoktur.

Sağlayıcı tarafından hangi verilerin işlendiği ve hangi amaçla kullanıldığı hakkında YouTube sağlayıcısı bir gizlilik beyanı oluşturmuştur. Bu beyanı şu linkten çağırabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

YouTube sağlayıcısı, mevcut bilgi durumumuza istinaden önemli ölçüde aşağıdaki verileri işlemektedir:

 • Platform kullanıcıların burada açıkladığı tüm bilgiler, örneğin
  • Adlar ve diğer iletişim verileri,
  • yüklenen tüm içerikler,
  • Kullanıcının hangi içerikleri çağırdığının belirlenmesi (başkalarının YouTube sayfaları, videolar vs.),
  • platform dahilinde kullanıcıların kendi aralarındaki ağlar ve bağlantılar.
  • Sağlayıcı, bir veya birden fazla kullanıcının, iletişime katılmayan ilgili bir kullanıcı hakkındaki iletişimini bu veri kategorisine dahil ediyor.
 • cihaz bilgileri (kayıtlı olmayan kullanıcılar dahil, örneğin:
  • Bilgisayar, işletim sistemi,
  • Cihaz kimliği (ID),
  • Cihazdaki işlemler,
  • IP adresi,
  • Çerezler: Bunun haricinde platform, bir YouTube sayfasını ziyaret ettiğinizde veya bir web sayfasına bağlantılı olan bir YouTube düğmesine (YouTube platformunun dışında da) bastığınızda bilgisayarınızda depolanan küçük metin dosyaları, yani çerezler kullanır. Çerezler sayesinde bu web sayfalarına olan ziyaretlerinizin algılanması ve profilinize atanması mümkündür (çerezlerin işlenmesine nasıl etki edebileceğinizi öğrenmek için bkz madde 5.2.2).

Böylece, örneğin kullanım tutumlarından kullanıcının ilgi alanları tahmin edilebilir. Buradan kullanım profilleri oluşturulabilir. Bu kullanım profilleri çoğu zaman farklı amaçlar için kullanılır, örneğin YouTube dahilinde ve haricinde, kullanıcının varsayılan ilgi alanlarına göre belirlenmiş reklam gösterimleri için. Bunun için çoğunlukla kullanıcıların bilgisayarlarına çerezler kaydedilir. Bunlar, kullanıcının kullanım tutumları ve ilgi alanları hakkında bilgiler toplar ve kaydeder. YouTube tarafından okunurlar ve kullanıcı, Instagram sağlayıcısının hizmetlerini kullandığında, gerekirse kullanıcı profili ile bağlantılı olarak kullanılır.

Kullanım profilleri kullanıcının cihazından bağımsız olarak da kaydedilebilir. Bu durum, özellikle YouTube platformuna veya YouTube ile bağlantıda olan bir şirketin platformuna (örneğin Google LLC’nin diğer hizmetleri) kayıtlı olan kullanıcılar için geçerlidir. Veriler, özellikle çevrim içi platformlara giriş yapmış olan kullanıcılardan toplanır. İlgili işlemeler ve itiraz olanakları (Opt-Out) ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri YouTube’un veya Google LLC’Nin gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

5.2.2 Kişisel verilerinizin YouTube tarafından işlenmesi

Sağlayıcının YouTube hizmetine yaptığınız ziyaretten elde ettiği verileri kendi amaçları için ne şekilde kullanacağına, hizmetle olan etkileşimlerinizin ne ölçüde münferit kullanıcı profillerine atandığına, sağlayıcının bu verileri ne kadar süreyle saklayacağına ve verilerin üçüncü taraflara iletilip iletilmediğine, sadece YouTube sağlayıcısı karar verir. Buna hiçbir etkimiz yoktur ve bizim tarafımızdan da tam olarak bilinmemektedir.

Sağlayıcı, kısmen YouTube verilerini diğer Google hizmetleri ile bağlıyor. Bununla ilgili bilgileri Google LLC gizlilik bilgilerinde, özellikle şu adreste bulabilirsiniz:

https://policies.google.com/privacy/example/combine-personal-information?hl=de.

Google LLC, Google hizmetlerinin kullanımından elde ettiği verilerinizi, başka sağlayıcıların hizmetlerinin kullanımından elde edilen verileri ile de bağlar. Özellikle bunun üzerine reklamları uyarlamak için, kullanıcı profilinize hangi ilgi alanlarının atanacağı belirlemek ve hizmetlerini profilinize uyarlamak için. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler Google LLC tarafından aşağıdaki adreste mevcuttur: https://policies.google.com/privacy/example/your-activity-on-other-sites-and-apps?hl=de

Fakat sağlayıcı, EU-US Privacy Shield ilkelerine uymayı taahhüt etmiştir. Bunun için sizi şu adrese yönlendiriyoruz: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Kayıtlı Google kullanıcısı olarak kişisel verilerinizin işlenmesini, profilinizin gizlilik ayarları bölümünden kısıtlayabilirsiniz. Bunun için sizi sağlayıcının ilgili işlevselliğine yönlendiriyoruz: https://policies.google.com/privacy?gl=de

Ayrıca mobil terminal cihazlarında (örn. akıllı telefon) ayar seçeneklerinde hizmetin kişiler ve takvim bilgilerine, resimlere, konum verilerine vs. erişimini kısıtlayabilirsiniz. Ancak bu durum, terminal cihazında kullanılan işletim sistemine bağlıdır. Ayrıca tarayıcınızda gizlilik ayarları mümkündür.

Bilgi taleplerinde ve kullanıcı haklarının geçerli kılınması sırasında en etkili yöntem, doğrudan Google LLC’ye başvurmanızdır. Sadece o, kullanıcıların verilerine erişebilir ve ilgili önlemleri alabilir ve bilgi verebilir.

Google LLC’ye aşağıdaki gibi ulaşabilirsiniz:

https://www.google.com/intl/de_de/+/policy/imprint.html

Ayrıca, Google Germany GmbH’den sorumlu önde gelen resmi denetim kurumuna, veri korumasından ve bilgi özgürlüğünden sorumlu Hamburg görevlisine veya yerel bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

5.2.3 Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi

YouTube’da bizi ziyaret ettiğinizde temel olarak bizzat kendimiz hiçbir veri toplamayız ve işlemeyiz. Ancak YouTube sayfamızda içerikler ayarladığınızda, örneğin yorumlar, o zaman bunları paylaşabiliriz, bunlara cevap verebiliriz veya profilinizi referans olarak göstererek gönderiler de oluşturabiliriz. Bu noktada bizim tarafımızdan da, YouTube'daki varlıklarımızı kullanırken girdiğiniz veriler, özellikle (kullanıcı) adınızı ve hesabınız altında yayınlanan içerikler işlenir. Bu verileri, onları teklifimize dahil ederek ve ilgili sosyal medya varlığımızın diğer kullanıcıların erişimine sunarak işleriz. Bir talepte bulunduğunuz sürece bu veri işlememiz için hukuki dayanak GDPR madde 6 para (1) satır 1 bent b), ve ayrıca madde 6 para (1) satır 1 bent f)’dir. Bu arada şirketimizin meşru çıkarı kamuoyu çalışmasıdır.

Verilerimizi, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca işliyoruz. Bir talepte bulunduğunuzda, bu talep yerine getirildiğinde amaç son bulur. Verileri, kamuoyu çalışması kapsamında, Facebook ve Instagram varlığımızı sürdürdüğümüz sürece işliyoruz.

İşlediğimiz verilerinizi temel olarak üçüncü taraflara iletmiyoruz. Bunun için yukarıdaki madde 3 geçerlidir. Tarafımızdan işlenen verileriniz ile ilgili hangi haklara sahip olduğunuzu öğrenmek için lütfen bkz. yukarıdaki madde 4.

6. Matomo kullanımı (önceden Piwik)

6.1 Bu web sayfası, web sayfamızın kullanımını analiz etmek ve düzenli olarak iyileştirmek için web analist hizmeti Matomo’yu kullanıyoruz. Elde edilen istatistikler üzerinden teklifimizi iyileştirebiliriz ve kullanıcı olarak sizin için daha ilginç bir şekilde tasarlayabiliriz. Matomo kullanımı için hukuki dayanak GDPR madde 6, para. 1, satır 1, bent f’dir.
6.2 Bu web sayfası, “AnonymizeIP” uzantısına sahip Matomo kullanmaktadır. Bu sayede IP adresleri sadece kısaltılarak işlenir ve böylece doğrudan kişisel ilişkilendirme söz konusu olmaz. Matomo yardımıyla tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, tarafımızdan toplanan diğer veriler ile birleştirilmeyecektir.
6.3 Matomo programı bir açık kaynaklı projedir. Üçüncü taraf sağlayıcının veri koruması ile ilgili bilgilerini (https://matomo.org/privacy-policy) adresinde bulabilirsiniz.
6.4 Matomo web analizinin değerlendirmesi için bilgisayarınıza çerezler (bununla ilgili ayrıntılı bilgileri gizlilik beyanımızda madde 2.1.3’te bulabilirsiniz) kaydedilmektedir. Sorumlu, bu şekilde toplanan bilgileri sadece Almanya’daki sunucusuna kaydeder. Değerlendirmeyi, mevcut çerezleri silerek ve çerezlerin kaydedilmesini önleyerek durdurabilirsiniz. Çerezlerin kaydedilmesini önlerseniz, bu web sayfalarını tam kapsamlı olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Çerezlerin kaydedilmesini tarayıcınızdaki ayardan önleyebilirsiniz. Matomo kullanımını, aşağıdaki tik işaretini kaldırarak ve böylece Opt-out-Plug’ı etkinleştirerek önleyebilirsiniz:<br/>

Matomo (Piwik) Opt-out

7. Eklentiler ve araçlar

7.1 YouTube

a) Çevrim içi teklifimize, www.YouTube.com adresinde kayıtlı olan ve web sayfalarımız üzerinden doğrudan oynatılabilen YouTube videoları dahil ettik.

b) Web sayfalarını ziyaret ettiğinizde, YouTube, web sayfalarımızın ilgili alt sayfasını çağırdığınız bilgisini alır. Ayrıca bu beyanda madde 2.1.1’de bahsedilen veriler aktarılır. Bu, YouTube'un, size giriş yapmanız için sunduğu bir kullanıcı hesabı olup olmamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Google’a giriş yaptıysanız, verileriniz doğrudan hesabınıza yönlendirilir. Profilinizin YouTube’da yönlendirilmesini istemiyorsanız, tuşun etkinleştirilmesinden önce çıkış yapmalısınız. YouTube, verilerinizi kullanım profilleri olarak kaydeder ve onları, reklam, pazar araştırması ve/veya web sayfalarına ihtiyaca uygun bir şekilde tasarlamak için kullanır. Böyle bir değerlendirme, özellikle (giriş yapmamış kullanıcılar için de) ihtiyaca uygun reklam sağlamak ve sosyal ağın başka kullanıcılarını etkinlikleriniz hakkında web sayfalarımız üzerinden bilgilendirmek için gerçekleşir. Bu tür kullanım profillerine itiraz etme hakkınız mevcuttur, ancak bunu YouTube’a yapmak zorundasınız.

c) Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve YouTube tarafından işlenmesine yönelik ayrıntılı bilgileri gizlilik bildiriminde bulabilirsiniz. Burada, mahremiyetinizin korunması için haklarınıza ve ayar seçeneklerinize yönelik ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google, kişisel verilerinizi ABD’de de işlemektedir ve AB-ABD gizlilik kalkanına tabi olmuştur, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Kullanıcı verilerinin kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgileri YouTube'un gizlilik bildiriminde bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7.2 Google Web Fonts (yerel Hosting)

Bu sayfa, yazı tiplerinin bütünsel gösterimi için Google tarafından sunulan Web Fonts kullanır. Google yazı tipleri yerel olarak kurulmuştur. Bu sırada Google sunucularına bir bağlantı sağlanmaz.

Google Web Fonts ile ilgili ayrıntılı bilgileri, https://developers.google.com/fonts/faq ve Google gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7.3 Google haritalar

a) Bu web sayfasında Google haritaların teklifini kullanıyoruz. Bu sayede interaktif haritaları size doğrudan web sayfalarında gösterebiliriz ve harita fonksiyonunu konforlu bir şekilde kullanmanızı sağlarız.

b) Web sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde, Google, web varlığımızın ilgili alt sayfasını çağırdığınız bilgisini alır. Ayrıca bu beyanda madde 2.1.1’de bahsedilen veriler Google’a aktarılır. Bu, Google’ın, size giriş yapmanız için sunduğu bir kullanıcı hesabı olup olmamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Google’a giriş yaptıysanız, verileriniz doğrudan hesabınıza yönlendirilir. Profilinizin Google’da yönlendirilmesini istemiyorsanız, tuşun etkinleştirilmesinden önce çıkış yapmalısınız. Google, verilerinizi kullanım profilleri olarak kaydeder ve onları, reklam, pazar araştırması ve/veya web sayfalarını ihtiyaca uygun bir şekilde tasarlamak için kullanır. Böyle bir değerlendirme, özellikle (giriş yapmamış kullanıcılar için de) ihtiyaca uygun reklam sağlamak ve sosyal ağın başka kullanıcılarını etkinlikleriniz hakkında web sayfamız üzerinden bilgilendirmek için gerçekleşir. Bu tür kullanım profillerine itiraz etme hakkınız mevcuttur, ancak bunu Google’a yapmak zorundasınız.

c) Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve Google tarafından işlenmesine yönelik ayrıntılı bilgileri Google gizlilik bildirimlerinde bulabilirsiniz. Burada, mahremiyetinizin korunması için haklarınıza ve ayar seçeneklerinize yönelik ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Kullanıcı verilerinin kullanımı ile ilgili daha fazla bilgiyi Google'un gizlilik bildiriminde bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Bu gizlilik beyanının değiştirilmesi

Bu gizlilik beyanını her zaman gelecekte etkili olacak şekilde değiştirme hakkını saklı tutarız. Web sayfalarımızda güncel bir sürüm mevcuttur. Lütfen web sayfalarımızı düzenli olarak ziyaret edin ve geçerli veri koruma düzenlemeleri hakkında bilgi edinin.