A Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG adatvédelmi nyilatkozata

1. Hatály, adatkezelő, adatvédelmi tisztviselő, fogalommeghatározások

1.1 Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy a Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG hogyan és milyen személyes adatokat dolgoz fel, amikor Ön meglátogatja weboldalainkat vagy közösségi média jelenlétünket (Facebook, Instagram, YouTube).

1.2 A

Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG
Baind 20
DE - 88147 Achberg
Németország
Telefon: +49 (0) 8380 98335 - 0
E-mail: info@achberg.com

az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 4. cikkének (7) bekezdése szerinti adatkezelő a személyes adatok ezen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban történő feldolgozása során (lásd még az impresszumunkat).

A közösségi média jelenlétünkkel kapcsolatosan eltérő rendelkezések érvényesek; ezzel összefüggésben a közösségi média platform üzemeltetőjével közösen vagyunk felelősek bizonyos területeken. További információért lásd az alábbi 5. szakaszt.

Adatvédelmi tisztviselőnk:

Dr. Florian Deusch ügyvéd, informatikai szakjogász, Dr. Gretter ügyvédi iroda;
külső adatvédelmi tisztviselő (a TÜV és az udis gGmbH - Ulmer Akademie für Datenschutz und Datensicherheit gGmbH szerint tanúsított).

Az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége:

Dr. Gretter Ügyvédi Iroda
Eisenbahnstraße 41
88212 Ravensburg
E-mail: datenschutz@gretter-rae.de

Egyben a Siloanlagen Achberg Verwaltung GmbH adatvédelmi tisztviselője is.

1.3 Személyes adat minden olyan adat, amely személyesen Önre vonatkozik, pl. név, cím, e-mail címek, a weboldalunk Ön általi használatára vonatkozó információk (lásd az alábbi 2. szakaszt).
Feldolgozás a személyes adatokkal kapcsolatos bármely folyamat. A feldolgozás magában foglalja például a gyűjtést, rögzítést, rendszerezést, rendezést, tárolást, átalakítást vagy módosítást, kiolvasást, lekérdezést, felhasználást, továbbítással történő közlést, terjesztést vagy bármely más módon történő adatszolgáltatást, egyeztetést vagy összekapcsolást, korlátozást, törlést vagy megsemmisítést a személyes adatokkal kapcsolatosan.

2. Személyes adatok feldolgozása

2. 1 Személyes adatok feldolgozása weboldalunk látogatásakor vagy e-mailben történő kapcsolatfelvétel során; cél és jogalap

2.1.1 Weboldalaink tájékozódási célú használata

Weboldalaink tájékozódási célú, vagyis regisztráció vagy más információtovábbítás nélküli használata esetén olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyet az Ön böngészője továbbít a szerverünknek. Weboldalaink megtekintése során a következő adatokat gyűjtjük:

 • IP-cím,
 • a látogatás dátuma és időpontja,
 • időeltérés a greenwichi középidőhöz (GMT) képest
 • a kérés tartalma (konkrét oldal),
 • hozzáférési státusz/HTTP státuszkód,
 • a továbbított adatok mennyisége,
 • a weboldal, ahonnan a kérés érkezik,
 • böngésző,
 • operációs rendszer és annak felülete,
 • a böngésző szoftverének nyelve és verziója.

Cél és jogalap
Ezen adatok feldolgozásának célja, hogy weboldalainkat megjelenítsük Önnek, és biztosítsuk a stabilitást és a biztonságot. A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pontja. Ennek megfelelően a személyes adatok feldolgozása jogos érdekeink védelme érdekében jogszerű, kivéve, ha az érintett érdekei, alapvető jogai vagy szabadságjogai magasabb rendűek.
Ezeket a személyes adatokat csak az Ön weboldalunkon tett látogatásának időtartama alatt tároljuk.

2.1.2 Kapcsolatfelvétel e-mailben vagy weboldalaink kapcsolatfelvételi űrlapjának használatával

Amikor e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lép velünk, az Ön által megadott adatokat (e-mail cím, adott esetben az Ön neve és telefonszáma) tároljuk azzal a céllal, hogy választ adjunk kérdéseire. Az ebben az összefüggésben felmerülő adatokat töröljük, miután a tárolásra már nincs szükség, vagy korlátozzuk azok használatát, ha jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség áll fenn. E feldolgozási műveletek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pontja, kivéve, ha jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség áll fenn, akkor a tárolás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat c) pontja; eszerint az adatkezelés jogszerű, ha ez jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

2.1.3 Sütik

a) A fent említett adatokon kívül sütiket tárolunk az Ön számítógépén, amikor Ön weboldalunkat használja. A sütik kis szöveges fájlok, amelyek az Ön által használt böngészőhöz társított merevlemezen tárolódnak, és amelyeken keresztül bizonyos információkat ad a süti elhelyezőjének (itt: nekünk). A sütik nem tudnak programokat futtatni vagy vírusokat az Ön számítógépére juttatni. Ezek célja, hogy az internetes kínálatunkat összességében felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá tegyék. Ennek jogalapja az Ön - bármikor visszavonható - hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a) pontja szerint, amelyet a weboldalunkon tett látogatásának kezdetekor ad (nem alapvető sütik esetében), vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pontja (alapvető sütik esetében, amelyek nélkül weboldalak nem érhetők el).

b) Ezek a weboldalak a következő típusú sütiket használják, amelyek alkalmazási körét és működését az alábbiakban ismertetjük:

 • Átmeneti sütik (lásd a)
 • Állandó sütik (lásd b) 

aa) Átmeneti sütik automatikusan törlődnek a böngésző bezárásakor. Ezek közé tartoznak különösen a munkamenet-sütik. Ezek egy úgynevezett munkamenet-azonosítót tárolnak, amellyel a böngészője különböző kérései hozzárendelhetők egy közös munkamenethez. Ez lehetővé teszi, hogy számítógépe felismerhető legyen, amikor visszatér a weboldalainkra. A munkamenet-sütik törlődnek, amikor kijelentkezik vagy bezárja a böngészőt.

bb) Állandó sütik automatikusan törlődnek az általunk megadott idő elteltével, amely a sütitől függően eltérő lehet. A sütiket böngészője biztonsági beállításaiban bármikor törölheti. A sütik törlésével visszavonja az adott süti feldolgozásához való hozzájárulását.

c) A böngésző beállításait az Ön kívánságainak megfelelően konfigurálhatja, és például megtagadhatja a harmadik féltől származó sütik vagy az összes süti elfogadását. Ne feledje, hogy ez esetben előfordulhat, hogy a weboldalunknak nem minden funkcióját tudja használni.


Weboldalunk sütibeállításait bármikor átnézheti vagy módosíthatja a következő linken:

2.2 Pályázói adatok

2.2.1 Az olyan személyekkel kapcsolatosan, akik weboldalunk jelentkezési űrlapját kitöltve vagy más módon álláspályázatot nyújtanak be hozzánk, a következő adatokat dolgozzuk fel:

Keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, cím, telefonszám (ha meg van adva), valamint a hozzánk továbbított jelentkezési adatok.

2.2.2 A külön megadott hozzájárulástól függően az adatokat csak a jelentkezés alapjául szolgáló pályázati eljárás lefolytatása érdekében dolgozzuk fel; hozzájárulás nélkül az adatokat a jelentkezési eljárás lezárását és a vonatkozó tárolási időszakot követően nem tároljuk.

2.3 Ügyfeleink, beszállítók, látogatók és egyéb kommunikációs partnerek személyes adatainak feldolgozása

2.3.1 A következő adatokat dolgozzuk fel ügyfeleink, beszállítóink, telephelyeink látogatói és egyéb kommunikációs partnereink (a továbbiakban: „érintettek”) kapcsolattartóival összefüggésben:

 • az érintett megszólítása, keresztneve, vezetékneve, a cégnél ill. hatóságnál betöltött pozíciója,
 • üzleti vagy hivatalos kommunikációs adatok, amelyek címből, telefonszámból (vezetékes vagy mobil) és e-mail címből állnak,
 • az adott kommunikáció feldolgozásához szükséges valamennyi információ, különösen a projekt- vagy szerződésadatok (elsődlegesen az ügyfelek és a beszállítók esetében), e-mailek, találkozók és megbeszélési eredmények,
 • látogatók esetében: látogatás dátuma, kapcsolattartó személy cégünknél.

2.3.2 Az adatokat a 2.3.1. szakasz szerint a következő célokra és a következő jogalapok alapján dolgozzuk fel:

 • az ügyfelek és beszállítók kapcsolattartói esetében: megbízható kommunikáció lebonyolítása ügyfeleinkkel és beszállítóinkkal kötött szerződéseink teljesítése során, valamint (az ügyfelek esetében), hogy felhívjuk a figyelmet cégünk szolgáltatásaira (reklám),
 • látogatók esetében: a látogatás lehetővé tétele és tulajdonosi jogaink gyakorlása cégünk biztonsága érdekében,
 • az összes többi kommunikációs partner esetében: az érintett által kért kommunikáció lebonyolítása.

A jogalap mindegyik esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pontja.

Ha nincs állandó szerződéses vagy egyéb jogviszony az érintettet foglalkoztató céggel vagy hatósággal, személyes adatait kizárólag az adott feladat elvégzése céljából kezeljük ill. tároljuk.

2.3.3 Emellett ügyfeleink vagy kapcsolattartóik (vezetéknév, utónév, vállalat) személyes adatait annak érdekében is feldolgozzuk, hogy eleget tegyünk a hatóságok felé fennálló közjogi kötelezettségeinknek, például az adó és kereskedelmi dokumentációnak, valamint az exportellenőrzésnek. Ez esetben a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat c) pontja.

2.4 Videómegfigyelés

2.4.1 Cégünk telephelyén a kültéri hozzáférési útvonalakat folyamatos videómegfigyelés alatt tartjuk.

Cégünk belterületén videókamerák találhatók a gyártócsarnokban, amelyek csak a munkaidőn kívül készítenek felvételeket.

2.4.2 A videómegfigyelés céljai a következők:

 • bűncselekmények és károk elleni védelem,
 • forgalom és üzembiztonság a cég telephelyén,
 • a tulajdonjog gyakorlása.

Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pontja. Ennek megfelelően a személyes adatok feldolgozása jogos érdekeink védelme érdekében szükségszerű, kivéve, ha az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságjogai magasabb rendűek. Jogos érdekünk a videómegfigyeléssel összefüggésben cégünk és alkalmazottaink védelme, valamint tulajdonjogaink gyakorlása.

2.4.3 A tárolt videofelvételeket csak indokolt esetben értékeljük ki, azaz amikor tudomást szerzünk olyan tényekről, amelyek a 2.4.2. pontban meghatározott célok valamelyikéhez szükségessé teszik a felvételek megtekintését. Az összes tárolt videofelvételt kétkulcsos rendszer védi, így a hozzáférés csak akkor lehetséges, ha mindkét kulcstulajdonos engedélyezi azt. A felvételeket legfeljebb 4 hétig tároljuk.

3. Az Ön adatainak továbbítása és továbbadása harmadik feleknek

Alapesetben az Ön adatait az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább harmadik felek részére.

Bizonyos esetekben harmadik féltől származó támogatást veszünk igénybe az elektronikus adatfeldolgozáshoz. Ezek megbízható szolgáltatók, amelyeket gondosan választottunk ki az Ön adatainak a nevünkben történő feldolgozására. Ennek jogalapja a GDPR 28. cikke. Szolgáltatóink természetesen kötelesek gondosan kezelni az adatokat, csak utasításaink szerint és a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően, különösen tekintettel arra, hogy az adatokat nem használhatják fel saját célra, és nem adhatják tovább harmadik felek részére.

Emellett előfordulhatnak olyan egyedi esetek, amelyekben törvényi kötelezettségünk hatósági rendelkezés alapján az Ön adatait továbbadni, ha ez bűnüldözési célra vagy veszélyelhárítási célból rendőrségi vagy más hatósági intézkedés keretében szükséges. Az átruházás jogalapja ezekben az esetekben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Végezetül előfordulhat, hogy az Ön adatait a 2. szakaszban megnevezett célokra továbbadják a Siloanlagen Achberg Verwaltung GmbH részére a Siloanlagen Achberg cégcsoporton belüli munkamegosztás céljából.

Az átadás célja, hogy az üzleti célok megvalósítása során felmerülő feladatok vállalatcsoporton belül strukturált módon és a munkamódszerünknek megfelelően kerüljenek végrehajtásra; ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontja.

4. Az Ön jogai

4.1 Személyes adataival kapcsolatban a következő jogokkal rendelkezik:

 • a tájékoztatáshoz való jog arra vonatkozóan, hogy az Ön személyes adatait feldolgozzuk-e, és ha igen, mely adatokat,
 • az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog,
 • az adatkezelés korlátozásához való jog,
 • az adatkezelés ellen való kifogás joga, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pontja, és
 • az adatok hordozhatóságához való jog.

4.2 Joga van továbbá panaszt tenni az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál személyes adatainak általunk történő feldolgozásával kapcsolatban.

5. Jelenlétünk a közösségi médiában (Facebook, Instagram, YouTube)

Mi, a Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG, jelen vagyunk a közösségi médiában, méghozzá a következő szolgáltatók platformjain:

A jelen 5. szakasz arról tájékoztatja Önt, milyen személyes adatok kerülnek feldolgozásra Önnel kapcsolatosan, amikor meglátogatja közösségi média jelenlétünket.

5.1 Facebook és Instagram

www.facebook.com és www.instagram.com közösségi média platformok szolgáltatója és üzemeltetője

 • a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország („Facebook“).
 • Az alábbiakban leírt mértékben, mi, a Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG, Baind 20, 88147 Achberg, Németország a Facebookkal közösen felelünk a személyes adatok feldolgozásáért a Facebookon és az Instagramon való online jelenlétünkkel összefüggésben.

5.1.1 Milyen adatok kerülnek feldolgozásra?

Tudomásunk szerint, amikor meglátogatja a Facebook vagy az Instagram jelenlétünket, a Facebook lényegében a következő adatokat gyűjti össze:

 • minden olyan információt, amelyet a platformok felhasználói közöltek, például
  • név és egyéb kapcsolattartási adatok (beleértve a felhasználói azonosítót),
  • az összes feltöltött tartalom,
  • annak megállapítása, hogy a felhasználó milyen tartalmakat nyitott meg (mások Facebook oldalai, videók stb.),
  • a felhasználók hálózatai és kapcsolatai a platformon belül.
  • A Facebook Inc. ebbe az adatkategóriába sorolja azt a kommunikációt is, amelyet két vagy több felhasználó egy, a kommunikációban nem résztvevő felhasználóról folytat,
  • minden olyan adat, amelyet Ön ennek a weboldalnak vagy annak a szervereinek továbbít, amikor ellátogat egy weboldalra (lásd a fenti 2.1.1. szakaszt);
 • eszközinformációk (még nem regisztrált felhasználók esetében is), például:
  • számítógép, operációs rendszer,
  • eszközazonosító,
  • az eszközön zajló folyamatok,
  • IP-cím,
  • Sütik: Ezenkívül a Facebook platform sütiket, kis szöveges fájlokat használ, amelyek a számítógépén tárolódnak, amikor ellátogat egy Facebook-oldalra vagy megnyom egy Facebook gombot, amelyet beépítettek egy weboldalba (a Facebook platformon kívül is). A sütik lehetővé teszik, hogy rögzítsék az ezeken a weboldalakon tett látogatásait, és hozzárendeljék azokat az Ön profiljához (arról, hogyan befolyásolhatja a sütik feldolgozását, lásd az alábbi 5.1.4. szakaszt).

5.1.2 Ki felelős ezen adatok feldolgozásáért?

A használati adatokat nem gyűjtjük és nem kapjuk meg közvetlenül az 5.1.1 szakasznak megfelelően, hanem a Facebook összefoglaló jelleggel, anonimizált formában, a „Page Insights” keretében bocsátja rendelkezésünkre (https://de-de.facebook.com/business/pages/manage és https://de-de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data). Ezeket az adatokat nem tudjuk hozzárendelni egy adott személyhez, csak statisztikai kiértékelést kapunk.

Mivel azonban a Facebook www.facebook.com-on és a www.instagram.com-on való online jelenlétünk nélkül ezeket a használati adatokat nem tudná összegyűjteni, a GDPR 26. cikkének megfelelően úgynevezett „közös felelősök” vagyunk a Facebookkal ezen adatok vonatkozásában. Ez azt jelenti: Ezen használati adatok feldolgozása során a Facebook és mi közös célt követünk. Ez pedig az, hogy jobban megismerjük a felhasználóink viselkedését a közösségi média jelenlétünk látogatása során, hogy ez alapján fejleszteni tudjuk kínálatunkat.

A Facebook a platformok üzemeltetőjeként az 5.1.1. szakasznak megfelelően gyűjti a személyes használati adatokat; mi a Facebooktól csak statisztikai és anonimizált adatokat kapunk. Ezért nem tudjuk befolyásolni, hogy a Facebook milyen használati adatokat gyűjt az 5.1.1. szakasz szerint, és hogy a Facebook hogyan dolgozza fel ezeket az információkat. Erről kizárólag a Facebook dönt.

Mivel azonban a GDPR 26. cikke értelmében a Facebook és mi közösen vagyunk felelősek, a GDPR 26. cikke előírja, hogy ehhez külön szerződést kell kötnünk a Facebookkal, és erről tájékoztatnunk kell Önt. Ez a szerződés a

https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendumcímen található.

A szerződés további részleteket és magyarázatokat tartalmaz a Page Insightsszal kapcsolatosan a Facebookkal közösen fennálló felelősségünkről.

Az 5.1.1 és 5.1.2. szakaszokban ismertetett adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pontja, ami minket, a Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG-t illet. Ez esetben érdekünk a közösségi média jelenlétünk kezelése és fejlesztése.

5.1.3 Személyes adatok feldolgozása a Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG által, amikor meglátogatja a Facebook és az Instagram jelenlétünket

Saját magunk nem gyűjtünk vagy dolgozunk fel semmilyen adatot, amikor Ön közösségi média jelenlétünket használja.

Ha azonban tartalmat tesz közzé Facebook vagy Instagram jelenlétünkön, például megjegyzéseket, akkor ezeket megoszthatjuk, válaszolhatunk rájuk vagy létrehozhatunk posztokat az Ön profiljára mutató hivatkozással. E tekintetben az Ön által a Facebook- és Instagram-jelenlétünkön megadott adatokat feldolgozzuk, különös tekintettel az Ön (felhasználó-)nevére, illetve az Ön fiókja alatt közzétett tartalmakra. Ezeket az adatokat úgy dolgozzuk fel, hogy azokat felvesszük az ajánlatunkba, és elérhetővé tesszük azokat a Facebook- vagy Instagram-jelenlétünk más felhasználói számára. Adatfeldolgozásunk jogalapja e tekintetben a 6. cikk (1) bekezdése 1. mondatának b) pontja, feltéve, hogy Ön megkereséssel fordul hozzánk, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontja, amely szerint jogos érdekeink fűződnek cégünk PR-tevékenységéhez.

Ezeket az adatokat csak addig dolgozzuk fel, ameddig a feldolgozás célja megköveteli. Ha megkeresést intézett hozzánk, akkor a cél annak elintézésével lezárul; a nyilvánossági tevékenységünk keretében az adatokat addig dolgozzuk fel, ameddig Facebook és Instragram jelenlétünket fenntartjuk.

Az Ön általunk feldolgozott adatait alapesetben nem adjuk tovább harmadik felek részére. Ezzel kapcsolatosan a fenti 3. szakasz érvényes. Kérjük, olvassa el a fenti 4. szakaszt arról, milyen jogokkal rendelkezik az általunk kezelt adatokkal kapcsolatban.

5.1.4 A Facebook által végzett adatfeldolgozás

A Facebook tőlünk függetlenül feldolgozza az összes olyan adatot, amely akkor keletkezik, amikor meglátogatja Facebook és Instagram oldalainkat. Ez minden olyan adatra vonatkozik, amelyet az 5.1.1., 5.1.2. és 5.1.3. szakaszban ismertettünk. A Facebook további adatokat is gyűjthet. Nincs befolyásunk arra, hogy a Facebook mely adatokat dolgozza fel, milyen mértékben és hogyan, illetve hogy a Facebook továbbítja-e azokat harmadik feleknek, különösen az Európai Unión kívüli országokba. Az Ön felelőssége, hogy megismerkedjen ezzel, és döntsön arról, hogy ezt elfogadja-e. A Facebook erről saját adatvédelmi nyilatkozataiban ad tájékoztatást

Ha tájékoztatást szeretne kérni a Facebooktól vagy adatvédelmi jogait kívánja érvényesíteni, akkor a Facebookot a következőképpen érheti el:

Online: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586 vagy postai úton:

Facebook Ireland Ltd.<br/> 4 Grand Canal Square<br/> Grand Canal HarbourDublin 2 Ireland.

A Facebook adatvédelmi tisztviselőjével a következő linken is felveheti a kapcsolatot: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ezen felül Önnek joga van panaszt tenni a Facebook Irelandre az illetékes, vezető felügyeleti hatóságnál, az ír Adatvédelmi Bizottságnál vagy valamelyik helyi felügyeleti hatóságnál.

További információkat az adatfeldolgozásról és az Ön adatvédelmi jogairól, valamint arról, hogyan kezelheti vagy törölheti adatait a Facebookon vagy az Instagramon, a következő Facebook támogatási oldalakon találhat: https://www.facebook.com/about/basics/manage-your-privacy. Itt lehetősége van adatvédelmi ellenőrzést lefolytatni, mellyel optimalizálhatja a Facebook és az Instragram adatvédelmi beállításait.

5.2 YouTube

A YouTube a YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 (a továbbiakban „Szolgáltató” vagy „YouTube”) online platformja. A YouTube az online platformon regisztrált felhasználók és a nem regisztrált weboldal látogatók személyes adatait dolgozza fel. A szolgáltató a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA csoport tagja.

A YouTube platformon való online jelenlétünkkel kapcsolatosan („YouTube-csatorna a www.youtube.com-on) az alábbiak érvényesek:

5.2.1 Milyen adatok kerülnek feldolgozásra?

Ha a YouTube platformon való jelenlétünket és szolgáltatásainkat használja, a YouTube feldolgozza az Ön személyes adatait, amelyek Önnel kapcsolatosan a szolgáltatás használatával keletkeznek, különösen olyan interaktív funkciók esetében, mint például a megosztás vagy a kommentálás. A YouTube ezeket az adatokat az Európai Unión kívüli országokba is továbbíthatja. Mi, a Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG nem befolyásoljuk az ezen szolgáltató által feldolgozott adatok típusát és terjedelmét, az adatkezelés és felhasználás jellegét, illetve ezen adatok harmadik feleknek, különösen az Európai Unión kívüli országokba történő továbbítását.

Annak megállapítása érdekében, hogy a szolgáltató mely adatokat dolgozza fel és milyen célból, a YouTube szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatot hozott létre, amely a következő linken keresztül érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

A YouTube szolgáltató ismereteink szerint lényegében a következő adatokat dolgozza fel:

 • minden olyan információt, amelyet a platformok felhasználói közöltek, például
  • név és egyéb elérhetőségek,
  • az összes feltöltött tartalom,
  • annak megállapítása, hogy a felhasználó milyen tartalmakat nyitott meg (mások YouTube oldalai, videók stb.),
  • a felhasználók hálózatai és kapcsolatai a platformon belül.
  • A szolgáltató ebbe az adatkategóriába sorolja azt a kommunikációt is, amelyet két vagy több felhasználó egy, a kommunikációban nem résztvevő felhasználóról folytat.
 • eszközinformációk (még nem regisztrált felhasználók esetében is), például:
  • számítógép, operációs rendszer,
  • eszközazonosító,
  • az eszközön zajló folyamatok,
  • IP-cím,
  • Sütik: Ezenkívül a platform sütiket, kis szöveges fájlokat használ, amelyek a számítógépén tárolódnak, amikor ellátogat egy YouTube-oldalra vagy megnyom egy YouTube gombot, amelyet beépítettek egy weboldalba (a YouTube platformon kívül is). A sütik lehetővé teszik, hogy rögzítsék az ezeken a weboldalakon tett látogatásait, és hozzárendeljék azokat az Ön profiljához (arról, hogyan befolyásolhatja a sütik feldolgozását, lásd az alábbi 5.2.2. szakaszt).

Például a felhasználói viselkedés alapján következtetni lehet a felhasználó érdeklődési köreire. Ebből felhasználói profilok hozhatók létre. Ezeket a használati profilokat gyakran különböző célokra használják, például a YouTube-on belüli és kívüli hirdetésekhez, amelyek kifejezetten az adott felhasználó feltételezett érdeklődési köreinek megfelelően vannak kialakítva. Ehhez általában a sütiket tárolnak a felhasználók számítógépein amelyek információkat gyűjtenek és tárolnak a használati viselkedésről és a felhasználó érdeklődési köreiről. Ezeket a YouTube kiolvassa, és adott esetben a felhasználói profillal együtt felhasználja, ha a felhasználó az Instagram szolgáltatásait veszi igénybe.

A felhasználói profilok a felhasználók eszközeitől függetlenül is tárolhatók. Ez elsősorban a YouTube platformon vagy a YouTube-hoz kapcsolódó vállalat platformján regisztrált felhasználókra vonatkozik, például a Google LLC egyéb szolgáltatásaira. Az adatok gyűjtése különösen akkor történik a felhasználóktól, ha be vannak jelentkezve az online platformokra. Az adott feldolgozással és az ellentmondási lehetőségekkel (opt-out) kapcsolatosan további információkat a YouTube ill. a Google LLC adatvédelmi nyilatkozata tartalmaz: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

5.2.2 Személyes adatainak feldolgozása a YouTube által

Arról, hogy az Ön szolgáltatónál tett látogatásával kapcsolatos adatokat a Youtube saját céljaira miként használja fel, a szolgáltatással folytatott interakcióit milyen terjedelemben rendeli hozzá egyes felhasználói profilokhoz, a szolgáltató ezen adatokat mennyi ideig tárolja és harmadik felek részére továbbadja-e, kizárólag a YouTube szolgáltató dönt, és általunk nem befolyásolható, illetve számunkra nem ismert.

Bizonyos esetekben a szolgáltató összekapcsolja a YouTube adatokat más Google-szolgáltatások adataival. Erről a Google LLC további adatvédelmi információiban talál tájékoztatást, különösen a következő címen:

https://policies.google.com/privacy/example/combine-personal-information?hl=de.

A Google LLC a Google-szolgáltatások használatából származó adatokat más szolgáltatók szolgáltatásainak használatából származó adatokkal is összekapcsolja, különösen abból a célból, hogy a hirdetéseket az Ön felhasználói profiljára szabja, illetve szolgáltatásait az Ön profiljához igazítsa.

A Google LLC ezzel kapcsolatosan további információkat tett közzé a következő címen: https://policies.google.com/privacy/example/your-activity-on-other-sites-and-apps?hl=de

A szolgáltató elkötelezte magát az EU-USA adatvédelmi pajzs mellett.

Ezzel kapcsolatosan lásd: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Regisztrált Google-felhasználóként a profilja adatvédelmi beállításain keresztül korlátozhatja személyes adatainak feldolgozását. Ezzel kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet a szolgáltató https://policies.google.com/privacy?gl=de címen elérhető funkcionalitására

Emellett mobileszközök (pl. okostelefonok) esetében korlátozhatja a szolgáltatás kapcsolattartási és naptáradatokhoz, fényképekhez, helyadatokhoz stb. való hozzáférését. Ez azonban a mobileszközön használt operációs rendszertől függ. Ezenkívül az adatvédelmi beállítások a böngészőben is lehetségesek.

Információkérések és a felhasználói jogok érvényesítése esetén a leghatékonyabb, ha közvetlenül kapcsolatba lép a Google LLC-vel. Kizárólagosan ők férhetnek hozzá a felhasználói adatokhoz, és ők tudnak megfelelő intézkedéseket hozni, illetve tájékoztatást nyújtani.

A Google LLC elérhetőségei a következők:

https://www.google.com/intl/de_de/+/policy/imprint.html

Ezenfelül Önnek joga van panaszt benyújtani a Google Germany GmbH vezető felügyeleti hatóságához, az adatvédelemért és az információszabadságért felelős hamburgi biztoshoz vagy egy helyi felügyeleti hatósághoz.

5.2.3 Személyes adatok feldolgozása a Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG által

Saját magunk nem gyűjtünk vagy dolgozunk fel semmilyen adatot, amikor Ön YouTube jelenlétünket használja. Ha azonban tartalmat tesz közzé YouTube jelenlétünkön, például megjegyzéseket, akkor ezeket megoszthatjuk, válaszolhatunk rájuk vagy létrehozhatunk posztokat az Ön profiljára mutató hivatkozással. E tekintetben az Ön által a YouTube jelenlétünkön megadott adatokat feldolgozzuk, különös tekintettel az Ön (felhasználó-)nevére, illetve az Ön fiókja alatt közzétett tartalmakra. Ezeket az adatokat úgy dolgozzuk fel, hogy azokat felvesszük az ajánlatunkba, és elérhetővé tesszük azokat a közösségi média jelenlétünk más felhasználói számára. Adatfeldolgozásunk jogalapja e tekintetben a 6. cikk (1) bekezdése 1. mondatának b) pontja, feltéve, hogy Ön megkereséssel fordul hozzánk, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontja, amely szerint jogos érdekeink fűződnek cégünk PR-tevékenységéhez.

Ezeket az adatokat csak addig dolgozzuk fel, ameddig a feldolgozás célja megköveteli. Ha megkeresést intézett hozzánk, akkor a cél annak elintézésével lezárul; a nyilvánossági tevékenységünk keretében az adatokat addig dolgozzuk fel, ameddig Facebook és Instragram jelenlétünket fenntartjuk.

Az Ön általunk feldolgozott adatait alapesetben nem adjuk tovább harmadik felek részére. Ezzel kapcsolatosan a fenti 3. szakasz érvényes. Kérjük, olvassa el a fenti 4. szakaszt arról, milyen jogokkal rendelkezik az általunk kezelt adatokkal kapcsolatban.

6. A Matomo (korábban Piwik) használata

6.1 Ez a weboldal a Matomo webes elemzési szolgáltatást használja weboldalunk használatának elemzésére és rendszeres javítására. A kapott statisztikák felhasználásával fejleszteni tudjuk ajánlatunkat, és érdekesebbé tesszük azt az Ön számára. A Matomo használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.
6.2 Ez a weboldal a Matomót az „AnonymizeIP” kiterjesztéssel használja. Ennek eredményeképpen az IP-címek csak rövidített formában kerülnek feldolgozásra, ami azt jelenti, hogy a közvetlen személyes vonatkoztatás kizárható. Az Ön böngészője által a Matomón keresztül továbbított IP-cím nem kerül összevezetésre az általunk gyűjtött egyéb adatokkal.
6.3 A Matomo program nyílt forráskódú projekt. A harmadik fél adatvédelemmel kapcsolatos információiért látogasson el a (https://matomo.org/privacy-policy) oldalra.
6.4 A Matomo webanalízisének értékeléséhez sütiket (lásd adatvédelmi szabályzatunk 2.1.3. szakaszát) tárolunk az Ön számítógépén. Az ilyen módon gyűjtött információkat az adatkezelő kizárólag a németországi szerverén tárolja. A kiértékelés megszüntetéséhez törölje a meglévő sütiket, és tiltsa meg a sütik tárolását. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a sütik tárolásának letiltása esetén a jelen weboldalak esetlegesen nem lesznek használhatók. A sütik tárolásának letiltása a böngésző beállításaiban történhet. A Matomo használatának letiltásához távolítsa el a következő pipát, így aktiválva az opt-out bővítményt:
 

Matomo (Piwik) opt-out

7. Bővítmények és eszközök

7.1 YouTube

a) Az online ajánlatunkba YouTube-videókat integráltunk, amelyek a www.youtube.com weboldalon találhatók, és közvetlenül a weboldalainkról lejátszhatók.

b) Amikor meglátogatja a weboldalt, a YouTube megkapja azt az információt, hogy Ön megnyitotta a megfelelő aloldalunkat. Ezenkívül a jelen nyilatkozat 2.1.1. pontjában említett adatok kerülnek továbbításra. Ez attól függetlenül történik, hogy a YouTube biztosít-e olyan felhasználói fiókot, amelybe Ön bejelentkezik, vagy sem. Ha be van jelentkezve a Google fiókjába, az adatai közvetlenül a fiókjához lesznek társítva. Amennyiben nem kívánja, hogy megtörténjen a hozzárendelés a YouTube profiljához, jelentkezzen ki a gomb aktiválása előtt. A YouTube használati profilként tárolja az Ön adatait, és azokat hirdetési, piackutatási és/vagy weboldalai igény szerinti kialakítására használja fel. Az ilyen kiértékelést különösen (még be nem jelentkezett felhasználók esetében is) igényre szabott reklámok szolgáltatásához, illetve a közösségi hálózat más felhasználóinak Ön weboldalunkon folytatott tevékenységéről történő tájékoztatására használják. Önnek jogában áll ellentmondani az ilyen felhasználói profilok létrehozásának, amelynek gyakorlásához Önnek a YouTube-hoz kell fordulnia.

c) A YouTube általi adatgyűjtés és -feldolgozás céljával és terjedelmével kapcsolatos további információk az adatvédelmi szabályzatban találhatók. Ott további információkat talál az Ön jogairól és a magánszféra védelmével kapcsolatos lehetőségekről: www.google.com/intl/hu/policies/privacy. A Google az Ön személyes adatait az Egyesült Államokban is feldolgozza, és az EU-USA adatvédelmi pajzs hatálya alá tartozik, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a YouTube adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7.2 Google Web Betűtípusok (helyi tárolással)

Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett webes betűtípusokat használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. A Google betűtípusok helyben vannak telepítve. A Google szervereivel nem történik kapcsolatfelvétel.

A Google Web Betűtípusokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a https://developers.google.com/fonts/faq oldalra és a Google adatvédelmi irányelveihez: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7.3 Google Térkép

a) Ezeken a weboldalakon a Google Térkép szolgáltatásait használjuk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy interaktív térképeket jelenítsünk meg közvetlenül a weboldalakon, és lehetővé teszi a térkép funkció kényelmes használatát.

b) Amikor meglátogatja a weboldalt, a Google megkapja azt az információt, hogy Ön megnyitotta a megfelelő aloldalunkat. Ezenkívül a jelen nyilatkozat 2.1.1. pontjában említett adatok kerülnek továbbításra a Google részére. Ez attól függetlenül történik, hogy a Google biztosít-e olyan felhasználói fiókot, amelybe Ön be van jelentkezve, vagy sem. Ha be van jelentkezve a Google fiókjába, az adatai közvetlenül a fiókjához lesznek társítva. Amennyiben nem kívánja, hogy megtörténjen a hozzárendelés a Google profiljához, jelentkezzen ki a gomb aktiválása előtt. A Google használati profilként tárolja az Ön adatait, és azokat hirdetési, piackutatási és/vagy weboldalai igény szerinti kialakítására használja fel. Az ilyen kiértékelést különösen (még be nem jelentkezett felhasználók esetében is) igényre szabott reklámok szolgáltatásához, illetve a közösségi hálózat más felhasználóinak Ön weboldalunkon folytatott tevékenységéről történő tájékoztatására használják. Önnek jogában áll ellentmondani az ilyen felhasználói profilok létrehozásának, amelynek gyakorlásához Önnek a Google-hoz kell fordulnia.

c) A Google általi adatgyűjtés és -feldolgozás céljával és terjedelmével kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók. Ott további információkat talál az Ön jogairól és a magánszféra védelmével kapcsolatos lehetőségekről: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot a jövőre nézve bármikor módosítsuk. A jelenlegi verzió elérhető honlapunkon. Kérjük, rendszeresen látogassa meg weboldalainkat, és tájékozódjon a vonatkozó adatvédelmi szabályokról.