ROZHRANÍ RFID

V automatických systémech dopravy materiálů bývají spojovací tabule (rozbočovací tabule, spojovací stoly) stále častěji vybaveny technologií RFID, aby bylo možné sledovat materiálové toky a současně se zamezilo lidské chybě při nesprávném napojení hadicových vedení materiálu.

Naše spojky TWIST byly vyvinuty speciálně pro montáž technologie RFID. Pro nadřazený řídicí systém dopravy materiálů nabízíme rozhraní SIEMENS Profinet. Zde jsou k dispozici všechna relevantní stavová data ze senzorů RFID a tagů.

Rozhraní RFID

Rozhraní RFID "Profinet"
  • SIEMENS-CPU s rozhraním Profinet
  • Přístup funkcemi S7 Put/Get
  • Vybavení volitelně pro 72, 144 nebo 216 senzorů
  • vč. kabelu
  • Příkon: 230 V (50 Hz)
  • D x Š x V 600 x 400 x 250
  • se spojením mezi rozhraním RFID a spojovací tabulí
  Počet senzorů Kabel
CTRL.KB.PROFINET.072 72 1 x 20 m
CTRL.KB.PROFINET.144 144 2 x 20 m
CTRL.KB.PROFINET.216 216 3 x 20 m