KOMPONENTY

Požadavek na komponenty

Kvůli různým metodicko-technickým úlohám musí komponenty splňovat mnoho požadavků. Kromě funkčnosti a efektivity musí být možné je provozovat dlouhodobě, spolehlivě a bezúdržbově. Oslovte nás brzo, abychom už v plánovací fázi mohli vzít v úvahu zvláštní vlastnosti Vašeho sypkého materiálu, s ohledem na vznikající opotřebení a šetrnou manipulaci.

Integrace do zařízení

Naši zákazníci se mohou spolehnout, že jsme pro každou metodicko-technickou úlohu pečlivě vybrali praxí osvědčené komponenty. Komponenty jsou do zařízení integrovány bezešvé a dokonale vzájemně přizpůsobené. Pouze tak může být zaručena šetrná a hospodárná manipulace s Vaším sypkým materiálem.

Kvalita

Stále pracujeme na vývojích a procesech, abychom dosáhli a překonali kvalitativní požadavky našich zákazníků. Jedině tehdy, když komponenty jsou vyrobeny v prvotřídní kvalitě a z kvalitních materiálů, lze zařízení provozovat spolehlivě a bezporuchově.