ŘÍDICÍ SYSTÉM SILA "PLC"

Pro silo-zařízení od dvou sil vyrábíme rozvaděče a řídicími systémy PLC. Indikace a obsluha probíhá pohodlně a přehledně na dotykovém panelu. Řídicí systém může být namontován centrálně nebo decentrálně.

Při decentrální konstrukci je více vzájemně vzdálenostně oddělených řídicích systémů propojeno rozhraním Profinet. Přitom je možné dosáhnout enormních úspor při instalaci kabelů a kabelových cest.

Vzdálený přístup po síti zákazníka je obvykle možný. K tomu je zapotřebí, abyste nám po zadání zakázky sdělili IP adresy.

Řídicí systém sila "Centrální"

Řídicí systém sila "Decentrální"

Řídicí systém "Silo" s dotykovým panelem
 • Zpracování signálu z dávkového, radarového nebo vážicího systému nebo z hlásičů otočného křídla, vibračních mezních spínačů, koncových spojovacích spínačů a houkaček
 • Těleso rozvaděče z ušlechtilé oceli, RAL7035
 • SIEMENS PLC (rozhraní Profinet) s dotykovým panelem PROFACE; schéma zapojení EPLAN P8
 • Dotykový panel 7,5"
Svorkovnice
 • z plastu, RAL 7035

CTRL.SILO.KK
Svorkovnice
 • z plastu, RAL 7035
 • pro tři nebo čtyři vážicí buňky
 • Výstup signálu 4−20 mA
CTRL.SILO.KK.WS
Řídicí systém "Silo"
 • Zpracování signálu z dávkového, radarového nebo vážicího systému nebo z hlásičů otočného křídla, vibračních mezních spínačů, houkaček a koncových spojovacích spínačů
 • Těleso rozvaděče z ušlechtilé oceli, RAL7035
 • SIEMENS PLC (rozhraní Profinet); schéma zapojení EPLAN P8
Řídicí systém "Silo + Výhybka"
 • Zpracování signálu z dávkového, radarového nebo vážicího systému nebo z hlásičů otočného křídla, vibračních mezních spínačů, houkaček, koncových spojovacích spínačů a koncových spínačů výhybek
 • Řízení a vizualizace automatického a ručního přepínání výhybky pro oddělení dávek při čerpání granulátu ze sila
 • Těleso rozvaděče z ušlechtilé oceli, RAL7035
 • SIEMENS PLC (rozhraní Profinet) s dotykovým panelem PROFACE; rozvaděč v EPLAN P8
Obslužný terminál
 • Těleso rozvaděče z ušlechtilé oceli, RAL7035
 • Dotykový panel PROFACE
 • Rozhraní Profinet pro komunikaci s řídicím systémem sila
 • Schéma zapojení v EPLAN P8
 • Rozměry: 600 x 600 x 250 mm
Svorkovnice
 • z plastu, RAL 7035

CTRL.SILO.KK
Svorkovnice
 • z plastu, RAL 7035
 • pro tři nebo čtyři vážicí buňky
 • Výstup signálu 4−20 mA
CTRL.SILO.KK.WS