PODNIK

Podnik Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG je středně veliký a v rodinném vlastnictví. Historie firmy začala v roce 1999, kdy pan Gerd Maass založil podnik Siloanlagen Achberg GmbH. Jako tence strukturovaný podnik můžeme vyrábět cenově výhodně také v Německu. Vnitropodnikové cesty jsou krátké a zaručují flexibilitu a rychlou reakci.

Přehled podniku

Naším hlavním zájmem je zpracování kovů (ušlechtilá ocel, ocel a hliník), elektrotechnika a výroba silo-zařízení.

Pozemky našeho podniku mají celkovou plochu cca 21 500 m². Celková plocha výrobních a skladovacích hal je cca 7 400 m² bez zastřešené volné plochy cca 1 600 m².

Trvale zaměstnáváme kolem 70 zaměstnanců. Roční obrat je cca 20 milionů Euro. 

Společenská a sociální odpovědnost

Jako podnik jsme částí společnosti a neseme tak spoluodpovědnost za veřejné a sociální záležitosti, za šetrné zacházení s přírodními zdroji a dodržování etických standardů.

Zvláštní odpovědnost máme vůči našim zaměstnancům. Projevujeme férovost, respekt a vzájemnou ohleduplnost v naší každodenní spolupráci a díky našemu trvalému hospodaření a dlouhodobému myšlení zajišťujeme vaše pracovní místa. Naši zaměstnanci vědí o naší příchylnosti k sídlu Achberg, naší spolehlivosti a o tom, že s námi mohou dlouhodobě plánovat.

Strategická partnerství

Usilujeme výhradně o dlouhodobá partnerství se zákazníky a dodavateli a máme jen malý zájem o „rychlé“ obchody. Náš podnik je už od svého založení výhradním vlastnictvím našeho obchodního ředitele pana Gerda Maasse. Protože rozhodujeme finančně nezávisle a zcela samostatně, naši partneři se mohou na sjednané dohody spolehnout.

Prostředí a klima

Pro každého by mělo být samozřejmé, že bude přispívat k ochraně životního prostředí. Toto téma bereme velmi vážně a důsledně jej prosazujeme.

Naše kancelářské a výrobní plochy jsou vytápěny zemským teplem a odpadním teplem našich strojů. Maši potřebu elektřiny pokrýváme až z cca 50 % z našeho fotovoltaického zařízení. Proto využíváme elektrické vozíky. Elektřinu, kterou nad to potřebujeme, odebíráme od dodavatelů, kteří se smluvně zavážou k dodávání ekologické elektřiny.

Spotřebu papíru v kancelářích a společenských prostorech jsme mohli velmi omezit jednoduchými opatřeními. Našim zaměstnancům dáváme bezplatně k dispozici kola (s elektrickým pohonem nebo bez něj) pro denní dojíždění na pracoviště.

Ochrana životního prostředí je srdeční záležitost, a ne otázka peněz.

Náš region