Podmínky použití webové prezentace firmy
Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG


My, firma Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG, máme radost z Vaší návštěvy našich webových stránek a chceme Vám tam představit náš podnik.

Pro použití našich webových stránek (včetně našich internetových stránek na Facebooku, YouTube a jiných „sociálních médiích“) stanovujeme následující pravidla, přičemž vycházíme z toho, že naše webové stránky směrují výhradně na podnik.

 1. Všechny informace v naší webové prezentaci jsou nezávazné a slouží výhradně k Vaší orientaci ohledně našeho podniku. Neobsahují žádné nabídky produktů našeho podniku. Práva a povinnosti vzhledem ke zboží a službám vyplývají výhradně z našich všeobecných obchodních podmínek a dalších smluvních ujednání.
  Odběr informací z našich webových stránek nepředstavuje uzavření smlouvy o odběry produktů firmy Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG (zboží a služby).
 2. Soubory o našich produktech určené ke stažení slouží výhradně k získání první informace. Směrodatné a závazné jsou výhradně údaje, provozní návody pro specifický produkt a pokyny k použití, které zákazník obdrží v rámci smluvní nabídky nebo získání našich produktů či služeb. To platí také pro veškeré výkresy, vyobrazení a rozměry k našim výrobkům na našich webových stránkách.
 3. Informace na našich webových stránkách nejsou záruky nebo kvalitativní údaje ohledně našich produktů a služeb. Směrodatné jsou výhradně samostatně uzavřené smlouvy o koupi našeho zboží nebo služeb.
 4. Vyhrazujeme si právo, kdykoli změnit naše webové stránky a částečně nebo zcela je upravit. Neexistuje záruka dostupnosti našich webových stránek.
 5. Naše webové stránky obsahují také elektronické odkazy (linky, deeplinky) na webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemůžeme mít žádný vliv.
  Žádným způsobem takový obsah nepřijímáme za vlastní a nemůžeme za něj přijímat žádnou odpovědnost. Protiprávnost nebo chybnost obsahu odkazovaných stránek nám nebyla v době zavedení odkazů známa. Trvalá dodatečná obsahová kontrola propojených stránek není bez konkrétních výtek k obsahovým chybám nebo protiprávnosti únosná. Informujte nás laskavě ihned, pokud se přes naše odkazy dostanete na stránky, jejichž obsah se vám zdá pochybný. Jakmile se dozvíme o protiprávnosti nebo prokázané obsahové chybě v obsahu propojených stránek, neprodleně takové odkazy odstraníme.
 6. Výslovně si vyhrazujeme veškerá práva na obsah, tvorbu a podobu naší webové prezentace. Zvláště pro rozmnožování, editaci, rozšiřování a jakékoli využívání obsahu a souborů z naší webové prezentace je potřeba náš písemný souhlas, pokud to není výslovně podle zákonných předpisů povoleno nebo pokud obsah či soubory byly použity výhradně pro informaci návštěvníka webových stránek.
 7. Přísně je zakázáno použití obsahu nebo souborů z našich webových stránek v rozporu s trestním zákonem, zvláštních zákonných předpisů, proti dobrým mravům nebo proti zásadám důvěry a víry.
 8. Přestože se stále snažíme, abychom naše webové stránky ochránili před škodlivým softwarem (třeba viry atd.), nemůžeme na našich stránkách zaručit nepřítomnost škodlivého softwaru. Každého uživatele našich webových stránek proto vybízíme, aby měl vlastní ochranu a přiměřená bezpečnostní opatření proti škodlivému softwaru na našich webových stránkách (především aktuální antivirus), zvláště před stažením informací nebo souborů z našich webových stránek.
 9. Používáním různých internetových prohlížečů a také z důvodu individuálních nastavení softwaru a hardwaru návštěvníka webových stránek může při zobrazení obsahu docházet k odchylkám nebo poruchám.
 10. Platí výhradně německé právo s vyloučením obchodního práva UN.
  Pokud návštěvník našich webových stránek je obchodník nebo při návštěvě našich webových stránek jedná v zastoupení obchodníka, právnické osoby veřejného práva nebo veřejně-právního zvláštního vlastnictví, soudní pravomoc pro všechna řešení sporů v souvislosti s použitím našich webových stránek je Ravensburg.