Gebruiksvoorwaarden voor de internetaanwezigheid van
Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG


Wij, Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG, zijn verheugd over uw bezoek aan onze website en stellen met plezier ons bedrijf voor.

Voor het gebruik van onze website (inclusief onze internetsites bij Facebook, YouTube en andere "Social Media") hanteren wij de volgende regels, waarbij wij ervan uitgaan dat onze websites uitsluitend worden gebruikt door ondernemers.

 1. Alle informatie op onze website is vrijblijvend en dient uitsluitend als informatie over ons bedrijf. Hierop staan geen aanbiedingen van producten van ons bedrijf. De rechten en plichten voor de aankoop van goederen en diensten vloeien uitsluitend voort uit onze algemene voorwaarden en de andere contractuele overeenkomsten.
  Het verkrijgen van informatie van onze website leidt niet tot het afsluiten van een contract voor de aankoop van producten van Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG (goederen en diensten).
 2. De bestanden die ter beschikking zijn gesteld om te downloaden, dienen enkel om inleidende informatie te krijgen over onze producten. Alleen de gegevens, productspecifieke gebruiksaanwijzingen en gebruiksaanwijzingen die onze klant in het kader van een bindend aanbod of de aankoop van een van onze producten of diensten ontvangt, zijn bepalend en bindend. Dit geldt ook voor alle tekeningen, afbeeldingen en maten van producten op onze website.
 3. De informatie op onze website is geen garantie of kwaliteitsverklaring met betrekking tot onze producten of diensten. Uitsluitend het afzonderlijk gesloten contract voor de aankoop van onze goederen of diensten is hiervoor bepalend.
 4. Wij behouden ons het recht voor onze website op eender welk moment te veranderen en deels of gedeeltelijk te beëindigen. Een garantie op de beschikbaarheid van onze website is er niet.
 5. Onze website bevat ook elektronische verwijzingen (links, deeplinks) naar websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites.
  Wij nemen deze inhoud op geen enkele manier over en kunnen er geen enkele verantwoordelijkheid voor nemen. Wij waren op het moment dat de links werden geplaatst niet op de hoogte van illegale of foutieve inhoud. Een permanente controle achteraf van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een inhoudsfout of een overtreding van de wet. Gelieve ons onmiddellijk op de hoogte te brengen indien u via onze links op pagina’s bent beland waarvan u denkt dat de inhoud bedenkelijk is. Zodra wij op de hoogte zijn van van inbreuken of bewezen inhoudelijke fouten die door de inhoud van de gelinkte pagina's worden veroorzaakt, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.
 6. Wij behouden ons uitdrukkelijk alle rechten op de inhoud, het ontwerp en de structuur van onze website voor. In het bijzonder is voor de vermenigvuldiging, verwerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie van de inhoud en de bestanden van onze website onze schriftelijke toestemming nodig, tenzij de maatregel uitzonderlijk geen toestemming vereist volgens de wettelijke voorschriften of de inhoud en de bestanden uitsluitend worden gebruikt voor de informatie van de bezoeker van de website.
 7. Het is ten strengste verboden om inhoud of bestanden van onze website te gebruiken in strijd met het strafrecht, andere wettelijke voorschriften, tegen de goede zeden of tegen de principes van goede trouw.
 8. Hoewel we er altijd voor proberen te zorgen dat er geen kwaadaardige software op onze website komt (zoals virussen etc.), kunnen we niet garanderen dat er geen kwaadaardige software op onze website is. Elke gebruiker van onze website is daarom verplicht om passende veiligheidsmaatregelen (in het bijzonder een up-to-date virusscanner) te gebruiken voor zijn eigen bescherming en om malware op onze website te voorkomen, vooral voordat hij/zij informatie of bestanden van onze website downloadt.
 9. Door het gebruik van verschillende internetbrowsers en door persoonlijke instellingen van de software en hardware van de websitebezoeker kunnen er afwijkingen of storingen optreden in de presentatie van de inhoud.
 10. Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing, met uitzondering van het UN-kooprecht.
  Indien de bezoeker van onze website een handelaar is of bij een bezoek aan onze website handelt in opdracht van of namens een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is Ravensburg de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die in verband met het gebruik van onze website ontstaan.