WEBVISUALISATIE

Met elke PLC-besturing is niet alleen de weergave en bediening nodig, maar ook bewaking op op afstand op pc’s van de klant. De door ons geleverde software maakt verbinding met de visualisatiesoftware van het touchscreen en toont hetzelfde beeld op uw pc.

Er is ook een oplossing voor op het web beschikbaar. Deze geeft echter geen installaties weer, maar geeft alleen toegang tot alle relevante gegevens over de niveaubewaking.

Visualisatie

Licentie voor visualisatie op pc

Deze gebruikersinterface voor silobesturingen wordt gebruikt om silo's te bedienen en te monitoren. Hierop worden vulniveaus, limietniveaus en signalen weergegeven. De vereiste parameters van de silogeometrieën en informatie over de respectievelijke stortgoederen zijn in submenu's vastgelegd.

Op de detailpagina staan de siloniveaus en daarnaast ook de grensniveaus (MAX, MIN, MIN/MIN). Bij het meten met loodsystemen wordt ook het tijdstip van de meting weergegeven.

Voor elke silo kan de aanduiding, het artikelnummer en het gewicht van het stortgoed worden opgeslagen. De vrijgave voor het vullen en het vermijden van verkeerde vulprocessen kan in een met wachtwoord beveiligd gedeelte worden beheerd.

CTRL.WEB.ACCESS