SILO

CONSTRUCTIE VAN SILO-INSTALLATIES

Onze opslagsilo’s, silo’s met twee kamers, meng- en homogeniserende silo’s en laadsilo’s  worden uit aluminium en roestvrij staal vervaardigd. Bij ACHBERG begint de constructie van silo-installaties met de analyse van de behoeften en eindigt ze met de After Sales Service.

Wij staan in voor het bedrijfsveilig en voordelig lossen, opslaan, mengen en laden van uw hoogwaardig stortgoed. Daarbij houden we rekening met de bijzondere eigenschappen van uw stortgoed op het gebied van slijtage, stromingsgedrag, vochtabsorptie en ontvlambaarheid. De besturingstechniek wordt bij ons gepland, geprogrammeerd en geproduceerd en zorgt ervoor dat de installatiecomponenten op een procesveilige manier kunnen worden gebruikt en dat de silo-installatie correct werkt.

SPUITGIETEN

De afbeelding toont de typische constructie van een materiaaltransportsysteem in een spuitgietbedrijf voor technische kunststof onderdelen. Het kunststofgranulaat wordt in silo’s opgeslagen, van daaruit naar de droger gevoerd en dan over de afzonderlijke spuitgietmachines verdeeld. In onze silo’s en kleine containers is uw hoogwaardig kunststofgranulaat beschermd tegen verontreinigingen. Koppelingsstations en leidingsystemen worden door onze partners (fabrikanten van centrale materiaaltransportsystemen) op vakkundige wijze gemonteerd, waarbij koppelingsstations van ACHBERG indien gewenst van een codering (RFID-technologie) kunnen worden voorzien.

Scheiding van loten

Voor het traceren van loten is de opslag van grondstoffen in afzonderlijke loten essentieel. Elk lot dat een silowagen levert (ca. 25 ton), wordt in een aparte silokamer gevuld. Bij de verwijdering worden de loten eveneens gescheiden. Wanneer de silokamer van lot a A leeggezogen is, wordt automatisch of handmatig overgeschakeld naar des silokamer van lot B. Hiervoor worden onze speciaal daarvoor ontwikkelde pneumatische pneumatische schuivers aan de afzuigpunten van de afzuigkast van de silo geopend. De bediening en de bewaking gebeuren op het touchscreen van onze silobesturing. Indien gewenst protocolleren we omschakelingen tussen loten en stellen we een interface ter beschikking voor het bedienen van het bovengeschikte materiaaltransportsysteem.

Recycleren/regranuleren

Kunststoffen worden verzameld, gewassen, gemalen, ontstoft en als zuiver gemalen materiaal aan de extruder toegevoegd. Na het extrusieproces wordt het regranulaat in mengsilo’s gehomogeniseerd voordat het in BigBags of silowagens wordt geladen. Wij plannen en maken silowagens die exact op uw productieproces zijn afgestemd.

Bepalen van het minimaal benodigde silovolume

De buffer moet op die manier worden gedimensioneerd dat de silo nooit leegloopt. De buffer wordt berekend op basis van het dagelijkse verbruik (ton) en de inkooptijd (dagen).

De geleverde hoeveelheid (volume van silowagen) bedraagt 25 ton. In het voorbeeld is het gewicht van het stortgoed 0,6 ton/m³.

Voorbeeld:
Dagelijks verbruik 2 ton
Inkooptijd 5 dagen
Geleverde hoeveelheid 25 ton
Gewicht stortgoed 0,6 ton/m³
Berekening:
Resultaat:

Het nettovolume is met 58 m³ berekend. Er zijn nu meerdere standaardsilo’s met een brutovolume van 62–65 m³ beschikbaar. Wij zijn u graag van dienst bij het kiezen van de voor u optimale silo.

Verschil massa-/kernstroom

Massastroom

Silo’s moeten altijd voor massastroom ontworpen zijn. Bij het opslaan van goed stromende kunststof granulaten is daarvoor een trechteropeningshoek van 60° nodig. Het kunststofgranulaat wordt dan volgens de methode „first in – first out“ weggenomen, waardoor er geen noemenswaardige menging van loten is.

Bij het opslaan van beperkt of slecht stromend stortgoed kunnen er zich stroomproblemen voordoen. Wij raden aan het stortgoed te onderzoeken om op basis van de vastgestelde stortgoedparameters een silogeometrie te kiezen en een procesveilige afvoer van het stortgoed te garanderen. Het resultaat van een specifiek silo-ontwerp kan ertoe leiden dat er een trechteropeningshoek van minder dan 60° (bijv. 50° of 40°) moet worden gebruikt om een massastroom te verkrijgen.

Kernstroom

Bij zeer schurende kunststof granulaten (glasvezeldeeltjes) is een trechtervormige opening van 90° een voordeel omdat er een kernstroom in de silo ontstaat. De stroomsnelheid in het midden van de silo is dan groter als aan de silowand, waardoor de wrijving resp. de slijtage aan de silowand en aan de uitlooptrechter kleiner worden. Een silo met een trechteropeningshoek van 90° heeft bovendien een groter opslagvolume dan een even hoge silo met een trechteropeningshoek van 60° omdat die een grotere cilindrische vulhoogte heeft.

Trechteropeningshoeken van 90° worden vaak bij silo's met twee kamers gekozen voor het scheiden van loten. Omdat er slechts een lot per silokamer wordt opgeslagen en volledig wordt leeggemaakt, is er geen nadeel voor wat betreft het mengen van de loten. Het voordeel van een groter opslagvolume wordt nog duidelijker, omdat er in de silo met twee kamers twee trechters zijn ingelast.