SILOS

BUDOWA INSTALACJI SILOSOWEJ

Nasze silosy magazynowe, silosy dwukomorowe, silosy do mieszania i homogenizacji oraz silosy załadowcze wykonane są z aluminium i stali nierdzewnej. Budowa instalacji silosowe ACHBERG rozpoczyna się od analizy potrzeb, a kończy na serwisie posprzedażowym.

Niezawodnie i ekonomicznie rozładowujemy, magazynujemy, mieszamy i ładujemy Twój wysokogatunkowy materiał sypki. Bierzemy pod uwagę wyjątkowe właściwości Twojego materiału sypkiego pod względem zużycia, właściwości płynięcia, wchłaniania wilgoci i palności. Sami projektujemy, programujemy i wykonujemy system sterowania, co zapewnia niezawodne działanie wszystkich elementów instalacji silosowej.

FORMOWANIE WTRYSKOWE

Rysunek przedstawia typową strukturę systemu zaopatrzenia w materiał w przedsiębiorstwie zajmującym się formowaniem wtryskowym technicznych elementów z tworzyw sztucznych. Granulat tworzywa sztucznego jest przechowywany w silosach, stamtąd podawany do suszarni, a następnie rozprowadzany do poszczególnych wtryskarek. W naszych silosach i zbiornikach o mniejszej pojemności wysokogatunkowy granulat tworzywa sztucznego jest chroniony przed zanieczyszczeniami. Stacje sprzęgające i systemy rurowe są profesjonalnie montowane przez naszych partnerów (producentów centralnych systemów transportu materiałów), przy czym stacje sprzęgające firmy ACHBERG mogą być na życzenie klienta wyposażone w kodowanie (technologia RFID).

Separacja partii

Do śledzenia partii niezbędne jest przechowywanie surowców w oddzielnych partiach. Każda partia dostarczona przez pojazd cysternę (ok. 25 ton) jest napełniana do oddzielnej komory silosowej. Pobieranie odbywa się również w separowanych partiach. Po opróżnieniu komory silosowej partii A przez odsysanie, następuje automatyczne lub ręczne przełączenie na komorę silosową partii B. W tym celu nasze specjalnie opracowane zasuwy pneumatyczne otwierają i zamykają się w miejscu odsysania skrzynek odsysających silosów. Obsługa i monitorowanie odbywa się na panelu dotykowym naszego systemu sterowania silosami. Na życzenie możemy rejestrować zmiany partii i udostępniać interfejs do nadrzędnego sterowania systemem przenośników materiałów.

Recykling / regranulacja

Tworzywa sztuczne są zbierane, myte, rozdrabniane, odpylane i podawane do wytłaczarki jako czysty przemiał. Po procesie wytłaczania regranulat jest homogenizowany w silosach mieszających , zanim zostanie wprowadzony do big-bagów lub pojazdów cystern. Planujemy i wdrażamy instalacje silosowe, które są precyzyjnie dostosowane do Twojego procesu produkcyjnego.

Określenie minimalnej wymaganej objętości silosu

Bufor musi być tak zwymiarowany, aby silos nigdy nie był pusty. Bufor jest obliczany na podstawie dziennego zużycia (tony) i czasu zaopatrzenia (dni).

Wielkość dostawy (pojemność pojazdu cysterny) wynosi 25 ton. W przykładowym obliczeniu przyjęto gęstość nasypową 0,6 tony/m³.

Przykład:
Dzienne zużycie 2 tony
Czas zaopatrzenia 5 dni
Wielkość dostawy 25 ton
Gęstość nasypowa 0,6 tony/m³
Wyliczenia:
Wynik:

Objętość netto została obliczona na 58 m3. Obecnie dostępnych jest wiele standardowych silosów o pojemności brutto 62–65 m³. Chętnie doradzimy przy wyborze silosu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Różnica przepływu masowego / przepływu rdzeniowego

Przepływ masy

Silosy powinny być zawsze zaprojektowane do przepływu masy. Do przechowywania sypkich granulatów tworzyw sztucznych wymagany jest kąt otwarcia lejka wynoszący 60°. Granulat tworzywa sztucznego jest następnie usuwany metodą „pierwsze weszło - pierwsze wyszło”, co oznacza, że nie dochodzi do znaczącego mieszania partii.

Problemy z przepływem mogą wystąpić w przypadku przechowywania materiałów sypkich o ograniczonych lub słabych właściwościach przepływu. Zalecamy wykonanie prób z materiałem sypkim w celu dobrania odpowiedniej geometrii silosu na podstawie określonych parametrów materiału sypkiego i zapewnienia bezpiecznego procesu wyładunku materiału sypkiego. Wynik próby przy zastosowaniu specyficznej konstrukcji silosu może wskazywać, że do osiągnięcia przepływu masy należy zastosować kąt otwarcia leja mniejszy niż 60° (np. 50° lub 40°).

Przepływ rdzeniowy

W przypadku wysoko ściernych granulatów tworzyw sztucznych (z zawartością włókna szklanego) korzystny jest kąt otwarcia leja wynoszący 90°, ponieważ w silosie wytwarzany jest przepływ rdzeniowy. Prędkość przepływu w środku silosu jest wtedy wyższa niż przy ścianie silosu, co zmniejsza tarcie lub zużycie ściany silosu i leja wyładowczego. Silos o kącie otwarcia leja 90° ma również większą objętość magazynową niż silos o tej samej wysokości z kątem otwarcia leja 60°, ponieważ dostępna jest większa cylindryczna wysokość napełniania.

Kąty otwarcia zbiornika wynoszące 90° są często wybierane do separacji partii w silosach dwukomorowych. Ponieważ tylko jedna partia w każdej komorze silosu jest magazynowana i do końca opróżniana, mieszanie się materiału w partii nie stanowi żadnej wady. Zaleta większej pojemności magazynowej jest wtedy jeszcze bardziej zauważalna, ponieważ w silosie dwukomorowym przyspawane są dwa leje.