BIG-BAG Opróżnianie + napełnianie

MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWE

W przemyśle tworzyw sztucznych big-bagi są używane do przechowywania surowców i transportu wewnętrznego różnych materiałów sypkich. Mogą to być granulaty, regranulaty, przemiał, płatki lub proszek.

Oferujemy kompleksowy system do opróżniania i napełniania big-bagów, uwzględniający indywidualne właściwości materiałów sypkich - niezależnie od tego, czy mają być składowane i rozładowywane materiały sypkie o dobrej, ograniczonej lub słabej sypkości.

Prawie wszystkie zwyczajowe zastosowania w przemyśle tworzyw sztucznych mogą być objęte naszym systemem modułowym. Modułowa konstrukcja zapewnia wiele możliwości kombinacji i opcji dla indywidualnej konfiguracji Twojego zastosowania. Warianty przedstawione na tej stronie są tylko częścią możliwych konfiguracji.

CECHY + OPCJE

 • Solidna stalowa konstrukcja
 • Efektywność kosztowa dzięki znormalizowanemu systemowi modułowemu
 • Odpowiedni do różnych rozmiarów big-bagów
 • Obsługa wózkiem widłowym lub wciągnikiem łańcuchowym
 • Wsparcie wyładunku z big-bagów i zbiorników
 • Urządzenie ochronne (ogrodzenie zabezpieczające z kurtyną świetlną)
 • Opróżnianie za pomocą ssania lub tłoczenia ciśnieniowego
 • Urządzenie dokujące do bezpyłowego połączenia big-bagu z kontenerem
 • Urządzenie uszczelniające (mankiet irysowy)
 • Podłączenie systemu odpylania i wskaźników
 • Różne akcesoria
 • Łatwa integracja z kompleksową instalacją

Opróżnienie 25 ton surowca z big-bagów i homogenizacja

Gdy ciężarów dostarczy 25 ton surowca w big-bagach, szybki rozładunek jest konieczny, aby czas przestoju ciężarówki i wysiłek logistyczny były jak najmniejsze. Podczas opróżniania big-agów wszelkie inne działania są niepożądane. Oferujemy tu dwa rozwiązania, które można zobaczyć na schemacie. Big-bag można opróżnić jednorazowo do dużego kontenera lub podzielić opróżnianie na dwie stacje opróżniania z mniejszymi kontenerami. Dostępne są przepustowości w zakresie 10-18 ton/h.

W wielu przypadkach homogeniczność pojedynczych big-bagów nie jest wystarczająca. Oferujemy różne silosy homogenizujące, które osiągają znaczną poprawę homogeniczności już podczas jednego cyklu (tylko napełnianie i usuwanie).