MENG-/HOMOGENISERENDE SILO’S

Voor een even goede kwaliteit van het eindproduct moeten de grondstoffen zo homogeen mogelijk zijn. Hiervoor worden bij het recycleren en compounderen van kunststoffen mengsilo’s en homogeniserende silo’s van ACHBERG gebruikt. Wij kiezen voor u het best mogelijke mengproces op basis van het stortgoed en de gewenste mengkwaliteit.

Mengsilo’s met schroef

Centralblend Homogeniserende silo

Coneblend Homogeniserende silo

Channelblend Homogeniserende silo

Mengsilo binnen ∢60
Mengsilo buiten ∢60

Mengsilo’s met schroef

De mengsilo met schroef wordt gebruikt in het continue bedrijf als doorstroommenger of in het .batchbedrijf In het batchbedrijf wordt al tijdens het vullen gemengd in afzonderlijk instelbare mengintervallen. Daarom is de mengtijd na het vullen kort. Deze mengsilo wordt gebruikt voor het mengen van goed fijngemalen kunststof in de vorm van gemalen materiaal, granulaat of regranulaat.

Centralblend Homogeniserende silo ∢40

Deze homogeniserende silo wordt bijvoorbeeld gebruikt voor PVC-Dryblend, maar ook voor ander goed tot beperkt goed fijngemalen stortgoed. Het homogeniseerproces kan continu of discontinu zijn. In het discontinue bedrijf is een verplaatsing nodig. Ze kan probleemloos in procestechnische procedures worden geïntegreerd.

Coneblend Homogeniserende silo ∢50/60

Deze homogeniserende silo kan ook worden gebruikt wanneer de verhouding tussen de vulhoogte van de silo en de diameter van de silo < 2.5 is. Ook wanneer er een beperkte bouwhoogte beschikbaar is. Deze homogeniserende silo wordt gebruikt voor het opslaan en homogeniseren van goed fijngemalen kunststof in de vorm van gemalen materiaal, granulaat of regranulaat.

Channelblend Homogeniserende silo ∢50

Deze homogeniserende silo wordt gebruikt voor het homogeniseren van loten vrij stromende kunststof granulaten. Het homogeniseerproces kan continu of discontinu zijn. In het discontinue bedrijf is een verplaatsing nodig. Bij het continue bedrijf moet het vulniveau afhankelijk van de silogrootte minstens 15 – 25 % bedragen. Om de schommelingen van de smeltindex te homogeniseren (MFR), is in de meeste gevallen een enkele doorstroming al voldoende. In dit geval stroomt stortgoed zonder extra energieverbruik door de zwaartekracht naar de uitlaat van de silo.