MONTÁŽ

Montáží našich flexibilních sil doporučujeme pověřit alespoň jednoho z našich zkušených montérů. K dosažení Vámi požadovaného výkonu může být potřeba umístit zvedací plošinu, zdvižný vozík nebo případně halový jeřáb. Řídí se to složitostí sila-zařízení a dohodne se individuálně pro každou instalaci.

Zákazníci s vlastní provozní zámečnickou dílnou mohou také sami provést montáž podle našeho montážního návodu, pokud jde o méně složité silo-zařízení.

Montáž