SMĚŠOVACÍ / HOMOGENIZAČNÍ SILA

Pro stálou kvalitu konečného produktu je potřebná co nejvyšší homogenita suroviny. Při recyklaci a kompaundaci plastů se proto používají směšovací a homogenizační sila ACHBERG. Podle sypkého materiálu a Vámi požadované kvality směšování zvolíme pro Vás co nejlepší metody směšování.

Šneková směšovací sila

Homogenizační silo Centralblend

Homogenizační silo Coneblend

Homogenizační silo Channelblend

Vnitřní směšovací silo ∢60
Venkovní směšovací silo ∢60

Šneková směšovací sila

Šnekové míchací silo se používá jako průchozí směšovač v kontinuálním provozu nebo prostě v dávkovém provozu. V dávkovacím provozu se již během plnění míchá v individuálně nastavitelných časových intervalech. Proto je míchací doba po naplnění krátká. Tato míchací sila se používají k míchání dobře tekutých plastových materiálů v mleté formě, granulátu nebo regranulátu.

Homogenizační silo Centralblend ∢40

Toto homogenizační silo se používá k homogenizaci dávek volně tekutého plastového granulátu. Proces homogenizace může probíhat kontinuálně nebo diskontinuálně. V diskontinuálním provozu je potřeba  materiál přepravovat. Při kontinuálním provozu musí hladina naplnění v závislosti na velikosti sila být alespoň 15 – 25 %. Pro homogenizaci výkyvů tavného indexu (MFR) stačí ve většině případů jeden jednotlivý průchod. V tomto případě teče sypký materiál pomocí gravitace, bez dodatečných nákladů na energii, k výstupu ze sila.

Homogenizační silo Coneblend ∢50/60

Toto homogenizační silo se používá například pro PVC-Dryblend, ale také pro jiné dobře tekuté nebo podmíněně dobře tekuté sypké materiály. Proces homogenizace může probíhat kontinuálně nebo diskontinuálně. V diskontinuálním provozu je potřeba  materiál přepravovat. Lze bez problémů integrovat do zpracovatelských technických procesů.

Homogenizační silo Channelblend ∢50

Toto homogenizační silo lze také použít tehdy, když poměr mezi výškou naplnění sila a průměrem sila je < 2,5. Také tehdy, když je k dispozici malá stavební výška. Tato homogenizační sila se používají ke skladování a homogenizaci dobře tekutých plastových materiálů v mleté formě, granulátu nebo regranulátu.