ODBĚR

Odběr dobře vylévatelného sypkého materiálu je při správně dimenzovaném silu pro hmotnostní průtok bezproblémový. K tomu se řadí také plastové granuláty, pro jejichž odběr ze sila nabízíme odčerpávací skříně s různým počtem odčerpávacích míst, vhodné pro průměr vedení materiálů od 38 do 76,1 mm.

Při skladování a odběru podmíněně nebo špatně vylévatelného sypkého materiálu je potřeba použít odběrné pomůcky. Doporučujeme Vám, abyste nám už s poptávkou zaslali vzorky sypkého materiálu pro první zhodnocení tekutosti. V druhém kroku může být nutné zhodnotit parametry sypkého materiálu v laboratoři. Když totiž známe vlastnosti sypkého materiálu, můžeme nabídnout vhodné odčerpávací prostředky. Při návrhu sila je nutné také zohlednit, že tekutost je také ovlivněna časem stání (časové usazení), teplotou a vlhkostí v silu.

Odčerpávací skříně

Míchací stroj

Kyvná násypka

Nakladač

Čerpací skříň "Granulat"
 • pro čerpání nejsou potřeba čerpací sondy
 • modulární konstrukce – kombinovatelné
 • Regulace dopravního vzduchu integrovaná do čerpací trubky
 • díly dotýkající se výrobku vyrobeny z ušlechtilé oceli
 • Závitové hrdlo 1 ½“ pro hlásič prázdného stavu na zadní straně
 • Inspekční a čisticí otvor na obou stranách
 • dodáváme různé volby
Připojení sila ASK.SL.A...
  Ø
ASK.SL.A.150 DN150
ASK.SL.A.200 DN200
ASK.SL.A.250 DN250
Čerpací skříň ASK.SL.B...
  Velikost
ASK.SL.B.01 1x
ASK.SL.B.02 2x
ASK.SL.B.04 4x
ASK.SL.B.06 6x
ASK.SL.B.08 8x
ASK.SL.B.10 10x
ASK.SL.B.16 16x
Čerpací trubka ASK.SL.C...
  Ø
ASK.SL.C.038.SIEB 38
ASK.SL.C.040.SIEB 40
ASK.SL.C.045.SIEB 44.5
ASK.SL.C.050.SIEB 50
ASK.SL.C.054.SIEB 54
ASK.SL.C.060.SIEB 60.3
ASK.SL.C.065.SIEB 65
ASK.SL.C.070.SIEB 70
ASK.SL.C.076.SIEB 76.1
ASK.SL.C.084.SIEB 84

Volitelné

Filtr pro čerpací místo
  Ø
ASK.SL.Z.FILT.045.01 40/45
ASK.SL.Z.FILT.050.01 50
ASK.SL.Z.FILT.060.01 60
Sací spojka pro vozidlo sila Storz-A
 
ASK.SL.Z.STORZ.A  
Odběr vzorku

 
ASK.SL.Z.PROBE  
Adaptační desky

 
ASK.SL.Z.ADAPTER  

Čerpací skříň "Pulver"
 • uzavřené těleso s těsněními
 • Nakládku sypkým materiálem lze nastavit čerpací sondou
 • díly dotýkající se výrobku vyrobeny z ušlechtilé oceli
 • Závitové hrdlo 1 ½“ pro hlásič prázdného stavu
 • Průhled po straně na tělese
 • Čerpací filtr na místě čerpání
Čerpací skříně
  Velikost
ASK.SL.B.01.P.01 1x
ASK.SL.B.02.P.01 2x
ASK.SL.B.04.P.01 4x
Připojení sila
  Ø
ASK.SL.A.200 DN200
ASK.SL.A.250 DN250
Čerpací trubka (pro ASK)
  Ø
ASK.SL.C.050.P.01 50
ASK.SL.C.060.P.01 60.3
ASK.SL.C.065.P.01 65
ASK.SL.C.070.P.01 70
ASK.SL.C.076.P.01 76.1
ASK.SL.C.084.P.01 84
Míchací stroj

Míchací stroj je konstruován pro odběr vloček PET. Vločky PET jsou posouvány míchacím pohybem přes výstupní otvor a tam odčerpávány. Hnací motor je opatřen frekvenčním měničem, kterým lze v případě potřeby změnit otáčky míchacího stroje.

 • Přívodní průměr: 1200 mm
 • Výstupní průměr: DN 250 (vrtáno dle PN 10)
 • Materiál tělesa: Ušlechtilá ocel
 • Materiál míchacího ramena: Ušlechtilá ocel
 • Výkon motoru: 3,0 kW
 • Příkon: 400 V (50 Hz)
Kyvná násypka

Kyvné násypky se používají tehdy, když má být ze sila odebírán podmíněně nebo špatně vylévatelný sypký materiál. Jeden nebo dva vibrační motory vystavují kyvné násypky vodorovným vibracím, které jsou přenášeny na stojan sypkého materiálu. Ve stojanu sypkého materiálu se vytváří hmotnostní průtok. Deflektorem v kyvné násypce vzniká kruhová štěrbina, díky které klesá sypký materiál rovnoměrně a je přiváděn k výstupu.

 • Kyvná násypka z ušlechtilé oceli
 • Hlavní manžeta z tkaniny PES (potažená PUR)
 • Příkon 400 V (50 Hz)
 • Flexibilní manžeta na výstupu
 • Výstup s přírubou DN200, DN250 nebo DN300
 • Volitelně s certifikátem ATEX
 • Maximální relativní hustota 10 kN/m³
Nakladač

Výběr toho správného nakladače závisí kromě jiného na tom, jak často vozidlo sila nakládáte.

Naše teleskopická nakládací trubka je konstruována pro nakládku plastového granulátu a obsluha probíhá ručně. Teleskopický nakládací skluz lze kromě toho použít pro práškové sypké materiály a má dýchací připojení. Pohodlná obsluha je zaručena elektromotorem pomocí závěsného ovládacího panelu.

Teleskopická nakládací trubka (manuální)
 • pro nakládání plastového granulátu do vozidla sila
 • výškově nastavitelný o 680 mm
 • Připojovací příruba DN 200, vrtána dle PN10
 • výškově nastavitelný o 680 mm
 • Teleskopická trubka z ušlechtilé oceli
  H1 H2 H3
VERLADER.01 1900 1220 680
Teleskopický nakládací skluz (elektromotorický)
 • pro nakládání plastového granulátu a prášku do vozidla sila
 • Přívod Ø 300 mm
 • Výškově nastavitelný o 1290 mm
 • Potřebné napětí 400 V (50 Hz)
 • díly dotýkající se výrobku vyrobeny z ušlechtilé oceli
 • elektromotorické nastavení zdvihu
 • na výstupu s rozdělovacím kuželem jako uzavíracím kuželem s hlásičem naplnění
 • Rozvaděč s ručním závěsným ovladačem pro "Nakladač zap/vyp" a "Uzavírací šoupě otevřeno/zavřeno"
  H1 H2 H3
VERLADER.03 2670 1380 1290