BIGBAG Vyprazdňování + Plnění

MOŽNOSTI POUŽITÍ

V plastovém průmyslu se pytle BigBag používají pro zásobování surovinami a vnitropodnikovou přepravu různých sypkých materiálů. Mohou to být granuláty, regranuláty, mletý materiál, vločky nebo prášek.

Nabízíme rozsáhlý systém pro vyprazdňování a plnění pytlů BigBag se zohledněním individuálních vlastností sypkého materiálu − nezáleží na to, zda se skladuje nebo odebírá dobře, podmíněně nebo špatně tekutý sypký materiál.

Téměř všechny běžné úlohy v průmyslu plastů lze řešit naším stavebnicovým systémem. Díky modulární konstrukci je pro individuální konfiguraci Vaší úlohy k dispozici mnoho kombinačních možností a volitelných prvků. Varianty ukázané na našich webových stránkách jsou pouze některé možné konfigurace.

PARAMETRY + VOLBY

 • stabilní ocelová konstrukce
 • Nákladově efektivní díky standardizovanému stavebnicovému systému
 • určeno pro různé velikosti pytlů BigBag
 • Obsluha zdvižným vozíkem nebo elektrickým jeřábem
 • Podpora odběru pro pytle BigBag a nádobu
 • Ochranné zařízení (ochranný plot se světelnou oponou)
 • Vyprazdňování čerpacím nebo tlakovým zařízením
 • Dokovací zařízení pro bezprašné spojení pytlů BigBag a kontejneru
 • Uzavírací zařízení (manžeta Iris)
 • Připojení pro odprašovací zařízení a hlásič
 • rozsáhlé příslušenství
 • jednoduchá integrace do kompletního zařízení

Vyprázdněte 25 tun surovin z pytlů BigBag a homogenizujte

Když jsou dodány pytle BigBag v množství 25 tun na jednom nákladním vozidle, je potřeba náklad rychle vyložit, aby prostoje nákladního automobilu a logistické náklady byly co nejnižší. Manipulační časy při vyprazdňování pytlů BigBag jsou nežádoucí. Nabízíme dvě řešení, které můžete vidět na obrázku. Buď vyprázdníte pytel BigBag najednou do velkého kontejneru nebo vyprazdňování rozdělíte do dvou vyprazdňovacích stanic s malými kontejnery. Lze realizovat dopravní výkon 10−18 tun/h.

V mnoha případech není homogenita jednotlivých pytlů BigBag dostatečná. Nabízíme různá homogenizační sila, v nichž se již při průchodu (pouze naplnění a odebrání) dosahuje podstatného zlepšení homogenity.