SPOJOVACÍ TABULE Individuální

Spojovací tabule (rozbočovací tabule, spojovací stoly) se v podtlakových dopravních zařízeních používají k rozvádění plastových granulátů. Potrubní vedení jsou umístěna v rámu. Počet vstupů a počet výstupů (místa napojení hadic) je dán konstrukcí podtlakového dopravního zařízení.

Paleta našich výrobků spojovacích tabulí sahá od jednoduchých standardních řešení až po komplexní velké rozbočovací stanice s obslužnými podestami a kódovacím systémem. V úlohách s abrazivními plastovými granuláty (např. vyztuženými skelným vláknem) doporučujeme montáž potrubních systémů z tvrzené ušlechtilé oceli nebo skla.

Stavebnicový systém

Dle zákazníka

Příslušenství

Spojovací tabule „Stavebnice“

Máme zkušenosti za 20 let a systém jsme standardizovali. Díky tomu byla možná nákladově výhodná sériová výroba celých spojovacích tabulí ve stavebnicovém systému. Tento standard, u kterého se jedná o krátké dodávky, nákladově výhodné a promyšlené řešení, pokrývá velkou část všech úloh zákazníků.

Dodáváme jako stavebnici pro vlastní montáž. Jednotlivé díly jsou baleny tak, že šetří místo, čímž se snižují náklady na dopravu. Rádi však převezmeme také montáž a dodáme spojovací tabuli, včetně spojek, zabalenou na jedné dřevěné paletě.

Zcela namontovaná spojovací tabule má dole až 12 vstupů a nahoře až 72 výstupů s možnostmi připojení pro hadice. Rozdělovače můžeme dodat také v tvrzeném provedení. Když zpracováváte abrazivní plastové granuláty s vysokým podílem skelných vláken, každopádně Vám doporučujeme tento výrobek! Výstupy mohou být osazeny volitelně spojkami Camlock nebo snadno obslužnými spojkami TWIST. Spojky TWIST lze vybavit technikou RFID.

Pro nejvyšší kvalitativní nároky

Basic

Multi

Nabízíme varianty rámu „Basic“ a „Multi“. V rámu „Multi“ lze rozdělovače umístit nad sebe. Tím se počet vstupů na spojovací tabuli zdvojnásobuje.

Vzdálenost rozdělovače 150 a 100 mm

Vzdálenost rozdělovače je 150 mm při použití spojek Camlock nebo Storz. Při použití našich spojek TWIST (do Ø 50 mm) může být vzdálenost rozdělovače snížena na 100 mm. Tím se minimalizuje potřebné místo pro spojovací tabuli a zvyšuje komfort obsluhy − abychom zmínili jen dvě výhody použití spojek TWIST.

TWIST a TWIST kódovaná "RFID"

Spojovací tabule "Basic"
Spojovací tabule "Multi"
Řešení dle zákazníka

Tisíce našich spojovacích tabulí se používá na celém světě, ale ne všechny úlohy mohly být kvůli místním podmínkám nebo složitosti vyřešeny standardním programem.

Realizovali jsme hodně spojovacích tabulí s rozměry cca 3 x 3 x 3 m (D x Š x V) pro automatické rozdělování plastových granulátů. Pro jiné úlohy jsou zapotřebí obslužné podesty nebo dokonce pracovní plošiny. Někteří zákazníci si přejí zakrýt spojovací tabule plechem nebo žlabem pro zachytávání padajícího granulátu. Také složité potrubní systémy a kombinace různých materiálů (ušlechtilá ocel, tvrzená ušlechtilá ocel, sklo) v jedné spojovací tabuli nebyly dosud žádnou vzácností.

Na potrubní vstupy se instalují uzavírací šoupata, aby bylo možné kontrolovaně otevírat nebo uzavírat vedení materiálu či tok materiálu. Již od roku 2008 vyrábíme kódované spojovací tabule. S našimi spojkami TWIST, které jsme uvedli na trh v roce 2019, jsou kódované spojovací tabule volitelným standardem také pro speciální úlohy.

Těšíme se na Vaši speciální úlohu!

Vstupní kolena

Opotřebení je nejvyšší hlavně pod vstupním kolenem spojovací tabule. Při popravování nebo rozdělování brousicích granulátů dome vždy vstupní kolena odolná broušení, vyrobená z tvrzené ušlechtilé oceli nebo skla.

 

Vstupní rozdělovač

U spojovacích tabulí s více než 6 výstupy (hadicové spoje) již obsluha nemusí dosáhnout na všechny hadicové spoje. Vstupním rozdělovačem můžeme v krajním případě dva rozdělovače se 6 výstupy zapojit k jednomu rozdělovači se 12 výstupy.

 


Barevné kódování

Barevné značení míst připojení hadic existuje pro průměry systému 40, 50 a 60 mm. Tím se předchází nesprávnému zapojení a usnadňuje to orientaci obsluhy spojovací tabule.