PŘÍKLADY ZAŘÍZENÍ

… a když jsou instalována, zákazník ví, že bylo správné, že se pro nás rozhodl. Naše silo-zařízení stojí v mnoha zemích a můžete si je prohlédnout. Je dlouhá cesta od analýzy potřeb, přes plánování zařízení až po realizaci projektu. Dlouholeté zkušenosti našich velmi motivovaných zaměstnanců rozhodujícím způsobem přispívají k tomu, že dodáme a nainstalujeme takové zařízení, že požadavky zákazníka budou k maximální spokojenosti splněny.

Příklady zařízení

Příklady zařízení